Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
REP.
een repitit'e horoio
REP.
m
wdtcU
«ie, n,
'i O repel, terug drijven, verdrijven,
afkeeren, y.; to repd farce by
force, geweld met geweld te
keer gaan.
To Tepent, berouwen, berouw
hebóen, boete doen, y.,* Irepent,
ik heb berouw.
Repentance»berouw, leedwezen
«. boetvaardigheid, ƒ,
Repentar.t, boetvaardig,
To repeopleyo'p nieuws bevolken ,y.
'Jo repercufs, achteruit flaan, v.
Repertory, ügQm^QTï register, n.
Repetition, herhaling,/.
To repine, moejelijk, gemelijk
zijn t knijzen , y.
Rtpini. e, verdrietelijkheid, knij
zing, fpijt, /. misnoegen,
To replace, verplaatfen, y»
To replant, herplanten, v*
Replantation, herpianüng, /
To replenißi, vervullen , y.
Replete, vol, vervuld , adj*
Repletion, volheid, oppropping ,f.
Replevin, replevy, omflag van iets
onder borgtogt,
To replevy , op borgtogt oniflaan,y
Replicaiion, antwoord , weder
antwoord, ».
Reply, wederlegging,/, antwoord,
n.', io n^e a reply fV^'ideilQg
gen.
To reply, weder antwoorden, y.
Report, gerucht, verhaal ,n \by
report^ bijgeruchten, the report
ff a gun, deflsg van een'êfge-
fchoten ßiaphaan.
To rfport, befcheid brergcn. ver
tellen, verhalen, eeu verhaal
doen, verflag doen , y.; fome re-
pot t it one way and fome a nother,
de eene verteelt het dus, ende
andere zoo.
Reporter , verflag gever, w.
Repofal, rust, f
Repofe , rust, ftilte,/.
To repofe , fleuren, rusten. y. ,to
repofe one*sftlf, wat rusten.
Repoj^aly, gerustelijk, ady.
voor-
Repofttion, herftelling, /.
Repofttojy, bewaarplaats,
raadfchuur, f.
To rspi-ffefs, weder bezitten,
y.
To reprehend, berispen, y.
Riprehender, berisper , m.
Reprehenftble, reprehenfive, beris-
pelijk , beftralfelijk, adj.
Reprehenfion, berisping, beftraf-
ling, f.
To pref ent, vertoonen, verbeel-
den, de plaats bekleeden, y.;
an ambaffador' reprefems his
prince, een gezant ftelt zijnen
vorst voor.
Representation, venooniog, ver-
beelding , ƒ.
plaats bekleedend ,
Reprefentment, vertooning, /.
To reprefs,terughouden, bedwin-
gen , beteugelen , y.
Reprefs, onderdrukking , /.
R.'preffton , onderbrenging , /.
Reprieve, uitftel, n.
To reprieve, opichorten, v.
To reprimand, berispen, herha^
len, y.
To reprint f herdrukken, y.
Reprifal, reprifals, fchavcrgoe-
ding, weerwraak,/.;/«;/^« of re»
prifal, brieven van weerwraak.
Reproach, fmaad, hoon, m.
To reproach,wmiiQTï, fmadelijlt
bejegenen , honen , v.
R:p>oachabie, verwijtelijk, adj.
verfmadel jk , belee-
digcnd , adj. lijk , adv.
R.eprobate, vcrworpel ng, ramp-
zalige, TO,
To reprobate, verwerpen, y.
Reprobation, verwerping,/.
To reproduce, weder voonbren'-
gen, y. .
R'proof, berisping, /. >
Rtproveable, berispelijk, adj.
To reprove, berispen, y. ƒ
R pi over, berisper, m. /
R ptile , kruipend dier , n.
Rjfublick, gemeeneoesf,

J