Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï!'
\ft»5^
ren.
van mijnentwege.
Remembrance, herinnering, ge
lieiigenis,/; /»oo^ cf remembran*
ce, memorieboek je. - .
To remigiate, terug reizen , v.
2 O remind, indachtig maken, herin-
neren , y.
, her nnering, f,
,traa?, onachtzaam,zorg
geloos, ad}, lijd , adv.
Remifnefs,xm^\\Q\A onachtzaam
heid , achteloosheid,/
RemifiblCy vergefelijk, auj*
Remiffton, vergiffenis, verge-
ving, ƒ.
Remijjnefs, zorgeJoosheid, nala-
tigheid , ƒ.
To remityy^rmiketï, overmaken,
loslaten, flaken, v.
Remiiment^ overmaking, ƒ.
RemiuanceyVeT^SenisSv/iitTchel'
ding, overmaking van geld , f
Remnant, overfchot,
Kimon^rancey vertoog, n. ver-
toonmg, '
To rcmorfïrate ,y^tZQOTS&Tïyj}BOT
oogen fteilen, y.
Remorfe, Icnaging, wroe^ng, ƒ,
. medelijden,
Kemorfelefs , onmedoogend ,
wreed , adj,
Jiemoteyy^T afgelegen, adj,
Remotenefs, afgelegenheid, /
Removeabte, verplaatsbaar, adf.
Removal, verplaatfing, wegdoe
ning, verhuiz-ng, f,
Remtyve, verfchuiving, verftoo-
- ting , afzetting, f,
To rem'j'.'e . wegdoen, uit d n weg
zette», verhuizen, y,
Rtmaver, wegdoeiier, verhui-
zer , m,
To remount, weder opkl mmen ,y.
Remunerable, beloonbaar, adj,
To remunerate, vergelden, beloo
nen, y.
Rinard. vos , w.
Rencounter, ontmoeting, bejege-
oiug , wedervaring; f,
To rencoutiter, ontmoeten,bejege
Ben, wedervaren, y.

rep.
To render, to render one thanks y
ien, and dankzeggen; to render one
agoodojfice, iemandeenen dienit*
doen , y.
Rendezvous, verzamelplaats, /»
R,ends, fcheuren , reten,
To renew, vernieuwen, y.
Renewable, hem L'Uwhü\T , adf.
Renewal, vernieuw-ng , f.
Rennet, lub, leb, ƒ.
To renovatey vernieuwen, y.
Renovation, vernieuwing,/*.
To renounce, van een ding afftand
doen, afzien, verzaken, y. .
Renown, vermaardhei d, ƒ, roem, m»
To renown, vermaard maken, y.
kenowned, vermaard,
Rent, rente, huur, inkomst,
houfe-reat, hui .-huur;! to pay
his rent, zijne huur betalen«.
To rent, huren , verhuren, v.
To rent, fdieuren , van een fchea*
ren, r.
Rett, fcheUT, fcheurbg, ver-
deeldheid,/.
Renter, pachter , huurder , m»
Renunciation, ^Vtzsi^^ m* opze^
■ Sing, ƒ.
Repair, verbetering, ondeihon-
^ding, f.
To vertimmeren,ver{Te31en,
verbeteren, herfteUen, ver-
goeden,y.; to repair his lojsy
zijn verlies vergoeden.
Reparable, vtTheierbz^iT, adj.
Repairer, herfteller, m.
Repartee , vlug antwoord, n.
Kepaji, maal, n. maaltijd,ver■
fnaper ng
R^pajizire. onthaal,«.
To repay, terug betalen, vergel-
den, wtdwrgi-ven, y.
Repayment, wederbetalng, f.
llepiük herroeping, intrekking,/.
To repeal, herroepen , weder in-
trekken, V.
To repeat, herhalc n, nog eens
verhalen , herzeggen, y.
Repeatedly^ bij herhaling,/.
Repeater, herhaler , m.
Repealing, herhaling; ftpeaUng