Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
rel.
rem.
25r
Rvhfor cement, f. i Mr*, overfchot, heilige OTery
Reins , nieren, f,; tke reins of blijffelen, n.
\Relicl, weduwe , ƒ,
Relief, onderftand, m, verligting ^
5, nicicii, »'»c rctfii vj
a bridle, de leifeJs van eener
tpom.
To reinflate, herftellen , v.
To reintegrate, herftellen, y.
To reinvefii weder inhuldigen, y.
Torejcice, zich verblijden, ver-
heugen, y.; 2 rejoice at it, ik
verblijd mij er over.
Rejoicing, verheuging, f
To rejoin, weder bijeen voegen,
weder antwoorden, y.
Reit, wer, of zeegras, n
To reiterate, herhalen, y.
Reiteration, herhaling, /.
To rekindle^ weer aansteken, y.
Relapfe, terugval, weder inftpr-
ting van eenen zieke».
To relapfe , inftorten, vervallen, y
To relate, verhalen, vertellen,y.
to relate a jiory, eene gefchie-
denis verhalen ; 1 am related
to him, ik- ben aan hem ver
maagfchapt.
Relation,, n, maagfchap, f.
opzigt, betrekking, gemeen
fchap,/ ; it has no relation to
that, het heeft geene betrek
king daar op ; he is my near
relcticn ,hij is van mijne naaste
vrienden.
Relati.e, betrekkelijk, adj^
Relatively, met opzigt, ady.
To relax , verflappen, ontfpannea
loslaten, y.
Relaxation, uitTpanning , omfpan
ning, flaking, ƒ.
Relay, verfche paarden.
Releafe ,. loslaring , vrijlating, /
ontflag, n
To releafe, ontflaan , in vrijheid
ftellen • y.
To relegate, bannen, in balling
fchap zenden, y.
R,elegaiion, banning, ƒ.
/o verzachten, bedaren
ontlaten , bezWijken , v. ; m)
heart relents,m\in hart bezwijkt
Rclentles, onmeedogend, adj.
Reliance, vertrouwen, n*
hulp, opbeuring, A
To relieye, tehulp komen, verl'g»
ten , ontzetten , opbeuren, v.
Reliever ,verligier, onderfteuner,
helper, vertrooster, m.
Religion , godsdienst, f.
Religious, godsdienftig,
ady,
,godsdienftigheid ,fé
To leïmq-Hjh , verlaten jVerzaken^
aflaten, y.
Relirquißiment, verlating, f
Relifh, fmaak , «.genoegen, ver-
maak , n.
To reliß, fmakelijk maken, y.
To reliye, herleven, y.
ReluBancy, tegen worftel ng, we-
derftreving, f, weerzin, m,
r»ftf/y.fteunen verlaten,v-do not
rely upon his vtords, verlaat tt-
niet op zijne woordea.
Relytng , berusting , f.
To remain, achterbl jren, overblij»
ven , y.
Remainder , overfchot, overblijf-
fel, n,
Rtmiins , overbl jfTelen, n.
To remand,tCTUg ontbieJen, te-
rug roepen, terug zenden , y.
Remark, aanmerking,opmerking./»
To remark, opmerken, y.
Remaikcb!^ , merkwaardig, adf.
Remediable., herftelbaar, adj.
Remedy, hulpmiddel, geneesmic*-
del, n ; it is paß remedy, de
zaak is- onherftelbaar.
To remedy, helpen , genezen, ver«
helpen, y.
To r^n.ember, indachtig zijn, ge-
denken ,bedenken, onthouden,
indachtig maken, herinneren,
te binnen brengen, y. remem"
ber what l fay, onthoud wat
ik zeg ; dou'^t you remember ?
heugt het u niet? remember the
ponr, beiienkt den amen;
; remembfr metohim , groet hem