Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r e g.
rei.
RefraB'on ,kromming, weertogt,
weer fch jn, ƒ.
Refra£iü>y, weerfpaonig, adj,
To refrain, beteugelen, imoomen,
bedwingen , v.
Rejrangibility , breekbaarheid der
lichtftralen.
To refrejli, ververfchen, verfris
fchpn, y.
Refrefiier, ververfcher, w.
Refrigerant, verkoelend, adj,
To refrigerate, verkoelen, y.
Refrefhment, ververfching, ver
frisfching , f.
Refuge, toevlugt, fchuilplaats,
wijk,/.;^ place of refuge, eene
fchuilplaats.
Refugee, vlugreling, m.
Refulgence, luister, glans.
To refund, teruggeven, terug
betalen, v.
R<fufal, weigering,/.
Rffufe, uitfchot, n,
To r(fufe, weigeren, afilaan
verwerpen, y..
Refufer, weigeraar, verfmader,
verwerper, m,
R.fatation, wederlegging,/.
To refaie, wederleggen , y.
To rtgain. herwinnen, y.
Bjep,al, kon nklijk , adj.
Regalia , koninklijk teekenen, n.
To regale , onthalen, y.
Regality, koninkl jke ftaat m.
Regard, opzigt, inz-gt» n. om-
zigt'gheid, achting, f,
To regard, acht op ftaan . waarnc
men, aanmerken, bezorgen . y.
Rtgardahle, betrachtelijk, aaji
Regtr'ie. , achtgever, rn.
Regardful, oplettend, opmerk
zaam, a^^j-
Rei atdlefs, achteloos, zorgeloos.
adj.
Regency, regering, rjksbeftie-
ring ,/. voogdijfchap,
Regenerate. wedergeboren ,
To regenerate, herfcheppen,
ttng, /.
Regtbie, regeerbaar, aaj*^
Regicide, konirgsmoorder.
R'giment , regering, /. regi-
ment , n.
Region, landfchap, gewest,
Regifier, rol, aanteekening , /
register, n. landfchrijver,
Tof/^iT?«:/', aanieekenen ,infchrif-
ven, y.
To regorge, gulzig in zwelgen , y-.
To regrate, opkoopen y.
Regrater, opkooper,
\Regrefs, terufegtng,« terugkomst,
f.', he has frte egrefs and re*
grefs,\i j beeft eenen vrijen uit-
en ingang,
Regut, weerzin, m, fmart, /,
berouw, verdriet, n.
To regret,berouw hebben, beklat
gen , betreuren , v.
R gular, geregeltf, gefchikt, adj.
Regularity, geregeldheid . /.
Regularly, gefuhiktel jk , regel-
matiglijk, ady.
To regulatt, fchikken, regelen, In
orde ftellen , y.
Regulation^ fchikking, /.
Rehearl^al, verhaal, n» vertell ng,
f.\ a brief rehear f al, een kort
verhhal.
To rehear fe , verhalen , vertellen,
opzeggen , y.
To rtjtSi. verwerpen »verfmaden,
verachten, y
RejeSiion, vrwerpmg, verfma-
dDg, /
R.ign, regering, /:
To reign , regeren, y.
Tor timbark, weder fcbeepgaaa,
V'
T> reimburfe, het uiigefchotene
terug betalen, y.
Rei h '^urftm^nt, terugbetaling, /.
Rinmprrsfton , herdruk . m.
Rein . leidfel ,
To rein, n toom houden, be-
teugelen, r.
Regeneration , wedergeboorte, f. To rci i f tree, vitiXtr verfterken,y.;
Regent, beftiiurder, to reinforce a gr^rrifony^^ne hu
Rsgemmation, weder uitfprui-i zetting verfterken.