Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ilea
REC.
255
loos, fl^/.
To tecumirate, zijnen befchuldi-
gcr aanklagen, v.
R'cjiminoiiovy wederbetigtiging, f.
Recruit, nieuwe of verfche toe-
voer, nieuw geworven foi
daat, m,
To recruic, werven , y,
Re:latrgU, regthoek, m.
Rectification, te rcgibren^ing, ver-
betering , ƒ.
Re Ufier, verl-etcraar , m.
To m^ïy, verbeteren, te regt bren-
gen , y.
Reclliineous rci» tlijn g, adj,
Renitude . regiheid, ƒ.
R *B'jr, beftuurder , m.
Reèlorjbipf oppervoogdijfchap,
ReSory, parochie kerk,/.
Recumbency, berusdng , f, ver
trouwen, n,
To recur 10 fomethlng, tot iets
coevlugi nemen, y.
Recurfion, terngloop.ng, ƒ,
Red, rood , adj,; red /tfc^Z,menie ,
rood- aard,
To redden ^ rood maken, rood
worden, y.
Reddiflmefs, roodacbügheid, ƒ.
Reddiiion, overgaaf , ƒ.
To redeem, ve rlosfe n, vrij koop en,v.
Redeemable, losbaar, adf»
Redeemer , verlosfer, w.
To redemand, terug ei fchen , y.
Redemption, verlesfing, vrijkoo-
P ng , ƒ. .
Redhot, gloeijend, adj,
Rednejs, roodheid , f.
Redolence, lekkere geur, f.
To redouble, verdubbelen, y.
To redound, overtolfg Zijn, over
vloeien, y.
Redrefs, her ftel, n. verhelping, te
regt brenging, f,
To red/efs, herftcllen, verbete-
ren. redden, y.
RedrcfFt\e, herftelbaar, adj,
To reduce, onderbrengen,verande
ren , bemagtigen, maken, y.:
to reüuce io powder > tot ftof
maken.
Redncer, onderbrenger, m.
lieducible, bemaitigbaar, adj,
Redudiion , onderbrenging of be-
magtiging eener plaats, f,
Redundaucy, overtolligheid,/.
Redundant, overtollig, adj,
To reduplicate, verdubbelen, y.
Reduplicatlon , verdubbeling , /.
Reed, riet, «.
Reek, wafem, rook, ftank, m.y
reek of iiay , rook van hooi,
hooi-oppert.
To reek, wafemen , y,
Reeky, rook ach tig , adj,
R el, haspel, m,
To reel, waggelen, hnspelen, y,
Reem, t jp , rijm, m,
Reermoufe, vleermuis, /•
Toreeflabliß, herftellen, y.
Reeftablißier, herfteller . m,
Reeßablißmenf, herftelling , we-
der-oprigting, f,
Reeye , rentmeester, m,
To reexamine, terugzeiden
fteDen, overwjzen, y,
To nfeSi, verkwikken, y*
RefeSi^n, verkwikking, /.
To refer , overwijzen , heenwij.
zen, y.
Rference, opz'gr, n, betrek-
king , /.
Referrihte, tot iets betrekkelijk ,
adj,
Tq refine, louteren, zuiveren, v-
loutering, zuivering,/.
, Iouteraar, m,
To refit, weder opmaken , weder
in flaat ftellen; to refit a flip,
ecn fchip ka'faten.
To , weerfchijnen, weerftrt-
len, iets emftglijk overwe-
gen, nadenken,
Reßeäiye, terugkaatfend, aan*
merkend, aoj,
Reflection.omb\x\%ing,opmerVinz.f.
To reftow , terug vloeijen , y.
Reflux , eb, terug vloed ; flux and
r^flax, eb en vloed,
To reform, hervormen, herftel.
len, verbeteren, y.
Reformation, hervorming,/.
uit'