Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
--eSH
ram.
rage ojthefsaydQ woede der zee.l
To rage, razen, woeden, tieren, y.'
Ragged, gefclieurd, adj.
Kaggednefs, gcfchcurdheid, ĥ
Rails, tralen, ƒ.
Ragman, vodden- of oude kleer-
kooper, m.
To rail, fcheiden, y.; to rail in,
met een hek amuiten.
Kailer, fchelder, m.
Raiment, kleeding, f.
Rain, rcgen , m.; a great (Iiower
of rain, een flagrcgen, of
plasregen; rain»water, regen-
water, rainbow, regen-
boog , »». ; rain-deer, ren
dier, n.
To rain , regenen, y.
Rainy , regenacht'g, ad?\
ïoröf^if,opheffen, opwekken,op
regten, verhelfen, v.; t* raife
taxes, fchattingen heffen, of
ligten; to raife one to honours,
iemand tot een eerambt vtt'
hüïïeti',toraifea wall,teXiQU mtiur
cprigten, een' muor ophJen;
to raife a jlorm, eenen ftorm ver-
ft a pi
»51
pende, adj.
To ramify, in takken verf^ re den,
y.
Ramification f y trdeeWng in iak»
ken,/.
Rammer, heiblok, m.
Rammtjh, vunzig, Hinkend, adf*
Ramous, vol takken, adj.
Ramp, Iprong, m.
To ramp, opklimmen, fpringen, y.
Rampailian, fchdbbejak , m.
Rampanti weelderig, kruipend,
adj.
Rampart, bolwerk , n.
Rampion, rapumfel(een kruid,
Rancid, duf, garftig, adj.
Ranciàty, fterke reuk.
/lfl/jfo«r,heimelijke haat, wrok, w.
Random, wilde handelwijs; at
random, in het wild, in
het honderd ; to fhoct at random ^
in het wild fchieten.
Range, rei, rang, m. vuurijzer,
rooï'ter, disfelboom, m.
To range, in orde zetten , fcbik-
ken, ook omdolen, v
Ranger, toeziener, fchikker,
ivekken; to raife a jîoor ,Jiank,n\ , f.rtng, m
ecnen vloer verhoogen; toraije
a bank^ eenen dijk opwerpen
to raije a fiege, een beleg op
breken.
Raijer, ophelfcr, oprigter, m.
Raiftns, rozijoen , f.
Raite , as to raite limber, hemp
orflax, hout, of hecnip in het
water leggen om te rotten.
Rahey hark,/, fchavuit, m.
To ffl*^, harken , y.; to rake up,
opkrabben, opvroeten.
To rfl//^, vergaderen, weer bij een
brengen, boerten, fchimpen,
fpotten, fchertfen , y.
Rallylng, herzameling, boerting, /
Ranty ram, flormbok, in,
To ram in, inheijen, inllampen, y.
Ramble, omzwerving, /.
To ramble, omzwerven, y.
Rambler, loopcr , zwerver, om
doler, m.
Rambting, omzwervende,omloo-
^ a rank of
foldiers,' een gelid foldaten ;
ü per jon of his rank , cen per-
foon van zijnen rang.
Rank, fterk, garftig, welig,
vruchtbaar, adj. ; a rank fmell,
eene vu le retk ; it is rank pot"
fon, het is fterk vergif.
To rank, in orde fcbikken, y,)
RankJv,, welig, ady,
Ranknefs, wel gheid, vruchtbaar*
betd,/.
To ranfack, plunderen, doorfnuf*
felen, y.
Ranfom , verlosGng, /. !oMeld,
rantfoen, n, afkooping,)^
Toranfom, losfen, afkoopen.y.
Ranfomer, losfer, m.
To rant^ raaskallen, y.
RantipoU, wld, los, ongebon*
den, adj.
Rap, flag, w. klets, /.
To rep, kloppen , y.
Rapacious, roofziek ,
L (5
M
verflin«