Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BB
50
QUO.
woordenzifting,
klovérij, ƒ•
Qjiies/'encey rust, ƒ.
Oiyusfent, rustig, adj*
"^iiet, gerust, ftil, vreedzaam,
adj lijk. wees ftil,
houd uwe rust.
Qjtiet, rust, ftilte, ƒ.
To quiet, 10 make quiet, ftillen , be
vredigen, bedaren, gerust-
ftellen, y.
Qjiietnefsy gerustheid, ftilte , ƒ
(lu'ftfome, rust g,vreedzaam, adj
puietude, gerustheid , ƒ.
'^tiU, fchaft, pen , ƒ.; hero of the
'Squill, letterheld, vermaarde
l'chr.jver.
Quiïlety ejnheid, netheid, f
Quilt, a quilted petticoat, een gc
ftikte rok, m,
7o quilt, ftikken, v.
Quince, kwepeer,/. of appel,m»
quince*treey kweboom,
Quir.qutnntal, vijfjarig, adj.
Qjiijiqaina, kina, ƒ.
iiuinjy, keelgeawel, n,
'Quintain, fteekfpel,
^ul.tf jfsnceyhti fijnfte, bet kracht
iis;ae, de geest, het merg van
iets,
Qjilntuple, vijfvoud'g, adj.
pulp, vinnige fteek, m.
fi) quipy befchimpen, y.
Qaire, koor, boek papier, n,
Quifk, kwinkflag, m. loopje, n
'Quit^ om Hagen, vrij, adj,
jo^'^ïV, octOaan, bevrijden ,ver
la:en, afftaan^ v.
{^niie, geheellijk , ganfchelijk.,
Miv. i J am quite of another
mind, ik ben van een geheel
ander gevoelen
Quittance, kwijtfchelding, kwi
tantie, /I
To quittancet belooneji, vcrgel
?é^den, y.
Ouittery etter. m.
Quiyer, pijlkoker, m.
io quiveri triüen, /idderen, y,
i^uiyc: ing, trilling , huivwing, /
^^uaa, aandeel, n.
RAG.
\i2,^t'\QuQtatïon, aanhaling, f.
j To quote, aantrekken, bij brer gen,

Quoth ,yerlj Amper f as,noquQtkl,
neen zeide ik; qnoth Ae, zei-
de hij.
Quotidian, alledaagsch,dagelijUsch,
• adj.\ a quotidian ague, cese alle«
daagsche koorts,
Quotient y de uitkomst van e n
verdeeld getal, ĥ
R A,
nfl?'&«,fponningin eene plank./.
^ Ralbiny rabbijn, Joodfche
leeraar, nt.
lUbiity rabbet, konijn, n.
llabble, graauw , janhagel, ge.
fpais , n,
Rabil, wild, woedend, adj.
wedloop; a race horjey
harddraver.
Rccey foort; geflacht, n. her-
komst, f
Kacehorfe, harddraver, n.
Rack, pjjnbanl:, ƒ. ruif, /.; to
put one to the rack, iemand pp
de pijnbank brengen.
To racky rekken, pijnigen , y.
Racket, palet, geraas,to malie
a racket ■> geter maken.
Radiant y ftralend, glansr jk, adj.
To radiate y glansrijke ftralen uit*
fchieten, y.
ïladiation , ftraling, f,
RadicalyV9in den wortel, natuur-
lijk, the radical mnijiure y
de natuuriijke vochtigheid.
Radically y oorfpronkelijk, ady,
To radicate, wortel fchieten , v.
Radicationy wortelschieting, f.
Radijh , rtdijs, horje-radifli,
ranenas.
Rape y trits,«.; raffe net »fchrob.
net, If.
To raffle, om iets dobbelen, y.
Raft, houtvlot, n.
Rafters y dakfparren, /;
Rag y vod , oude lap, m,
l^ifige, rwernij, woeae,/.; the
j