Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
t6
ANC.
ANN.
verleutering, ƒ. vermaak , «.
jSnabapiiJl, wederdooper, her
donper, doopsgezinde, m,
Anahaptifm, doopsgezindheid,/.
Atiabapiiflry, herdooperij, /
Anachorete, kluizenaar,
Anachronism, misftelling in de
tijdrekening,
jtfffiï^rcw, letterkeer, letterver
zetting, ƒ.
Anahgical, evenredig , even-
matig , adj. lijk , adv,
Analo;y, evenredigheid, gelijk-
vormigheid, overeenkomst, f.
Analogs, voogden, die geene re-
kenirg behoeden te doen.
Analyfts, verdeeling, ontknoo-
ping , ontleding, /l
Anarchy, anarchifm, regeringloos-
heid , ƒ. regeringlooze ftaat, m»
Anathema, vloek, ban, m. ver-
vloeking , ƒ.
To anathematize, vervloeken ,
bannen, y
Anatomical. ontleedkundig, adj.
ontleedkundiglijk, adv.
Anatomijl, ontleder, m.
To anatomize, ontleden, ope
nen, opfnijden, y. j
Anatomizing, ontleding, upeEfnij-
ding ,
Anaton.y, ontleedkunde, ƒ. ge
raamte , n*
Ancejïors, voorouders,
Ancejlry, afkomst, /, ftam , m
Anchor y^nVQX ,n ^ tocafl anchor.
het anker werpen; at anchor, ten
anker, voor anker ; to ride at
anchor, ten anker liggen; to
hoi(i or "weigh anchor, het anker
opwinden, of ligten,
To anchor, ankeren, y.
Archorage, ankergrond, «.anker
geïd, n. ;
Here is f>ood anchorage , hier is
goede ankergrond.
AfiChorcfs , k luizenarin. non , f
Anchor£t,anchoriee^k\uiZQmzr^m
Anchovy , anfjovis ,
Mncieit, oud,t)edaagd. bejaard.
o/zA^f/zwfc^ï, de kerkelijke oud-
vaders; the ancient hi flory, de
aloude hiftorie; the ancients f
de alouden.
Ancientnefs , aloudheid , ƒ,
Anci'intly y van ouds, adv,
And^Qn,conj ',audyet, en evenwel;
and fo forth . en zoo voort, enz.
Andiron, brand-ijzer, vuur-ijzer,
haard-ijzer, n.
Anc\\^, op/nieuws, ady.
Angel, enêel, m.
Angelical, angelick , engelach»
tig, e/igelzoet, adj,
/;«^i3/ii^,angelika5engelwortcl, m*
Angery gramfchap, ƒ. toorn, m,
To a^ger, vertoornen, vergram-
men, V.
Atigerly, toorniglijk, ady,
An^fe, hoek , hengel,
To hngle, hengelen, y.
Ar.glfr, hengelaar, m.
.fff§ftn/?w,eDgelfchefpreekwijs,yr
Ansling, hengeling , f ; angling
line , hengeifnoer, «.
Angry, toornig, gram , verftoord ,
grimmig, adj-
Angrily, grimmjglijk , boosaar-
diglijk, ady.
Anguifh y angst^ m, benaauwd-
heid, /.
Angular, hoekig, boekachtig, adj.
Angularity, hockachtigheid, ƒ.
Anight, ''s nachts, cdy.
.^nimadyerfion , aanmerking , f,
To animadvert aanmerken, be-
fpeuren, berispen, y,
To animadvert a th'ag upon 0ne,
iemand over eenezaak berispen.
/tnimaly dier. beest- n,
To aanmoedigen, moed
geven , y^
Animating, aanmoediging,/.
At.imofiiy . haidnekkigh.id, ver-
bittering, drift,/, onlust, m,
Ar.ife. anijs, n,
Anife feod^ aaijs-zaad, n*
Aykte. enkel, m.
Ar.kU*borie, enkelbeen,
^Annats, jaarboeken.
ih6anchntfath4rt>AnnaliJh hUlonefchrijvef,