Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
que;
Qtiarry, fteengroef, quarry'
man, fteengTaver, fi,
Qjiartan, Jerdendaagfche koorts,/.
^uaner, halve (loop , ƒ.
Quart, vierendeel.
vierde decl,n,wijk,/.ge
west, kwartier, i?.;« quarter ofa
year. een vierendeel jaars ; a
quarter of an hour, een kwar-
tier uurs; a quarter of a pound,
vierendeel ponds; quarter of
muttm, fchapenbout; to caU
for quarter, om het leven bid
den, om kwarder vragen;
quarter maßer, kwartiermees-
ter, legermeester, m.
To quarter , vierendeelen , huis
vesten, logeren , v.
QtMrterly vierend eel jaar s,i7fly
Quartern, mutsje, «-
To quaß » omverwerpen, verder-
ven . vernielen, v.
Quaternary, viertallig, adj,
Qu-iternion , viertal. n
Quatrain , v erregeiig vers , n,
Quaker, haaknoot in de mu-
zijk, m.
To quaver, met eene bevende ftem
zingen of fpreken, y.
f^oy, kaai, f.
Quean , hoer, Hons, /.
Queafy, kwalijk, misfelijk, adj.
Queen , koningin , /.
^ueer, wonderl jk , misfelijk ; a
queer fellow, een misfelijke vent.
Queefl, ringdu f, ƒ.
To quelle bedwin en, temmen,v.
Queller, bedwinger, m.
To quench, blus fchen, uitblus fchen
lesfchen, dempen .v to quench
third, dorst lesfchen , dorsr
verflaan.
Quenchablc, nitbluschbaar, adi
Quencher, uitblusfcher, lesfer,
demper, w,
lenchlefs , onuitbluschbaar,^/^/.
Suerert, aanklager , w.
/tfr(/7,onderzoeker,vrager,
^uern, handmolen, kam, m
)uerulous, klaasachtig,kermend,
adj.
QUI.
24f
s
Qiuty, vraag,/, vraagftuk,
To queiy, vragen, v.
j2i'^y?,onderzoek,n.navorfching /;
quejl- men,onderzoekers , keur«
meesters, m,
To qtted, navorfchen, nafpeu-
ren, y.
Qtiefiitn, vraag, /. verfchil, n,
twijfel, m. ; anjwer me to the
queflion, antwoord mij op de
vraag; to call in queflion, in
twijfel trekken,- tot rekenfchap
vorderen; Itnake no queflion of
it, ik twijfel er niet aan.
To queflion, ondervragen,onder«
zoeken, y.
Qftejlionable , onzeker, bedenke»
lijk, adj.
Queflioner, ondervrager, onder»
zoeker, m,
Qtieflionlefs, zonder twijfel, ze-
ker, adj,
utftuary, baatzuchtig, adj,
ib, fchimpfchoot , vinnige
(leek , m,
Quibble^ woordfpeling, dubbel-
zinnige Uitdrukking, /.
Toquibble, (dubbelzinnige woordei»-
gebruiken, kronkelen, y,
levendig, fnel t2L.\,adj.t
be quicft. haast u , rep u wat;
quick 1 q i:k ! wakker I wakker!
lustig! lustig! ras, dra; qtiick*
lime, ongerijuschtekalk; qtiek^
fiher y k^vikzilver, n ; quick^
fat:d , zandplaat; qtjck-fet*
h'drre, groene hegge,/.
Qpick, het levend^' vleesch,
her gevoei n,^(lung to the quich,
sev^e ig geraakt.
Toquivken, levi iidig maken , op-
wekken , y.
Of^ickenirg . verlevendiging , f,
'Qii^'ily^ gezwinoclijk, fpocdfg-
Yi]\t,ady.
Ou'kmfs, gezwindheid, vlug-
^beid, lenigheid , fcherpzin-
nieheid , /.
Q.nckfiohted . fcherpzl^ti?, adf,
P«/cA'yJ<v^r,kwik, kwikzilv.T, n..
Qt:idd / v. bet wezen eener
L 5
V
i