Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

348 QUA. QUA,
in purfuance of the klr.f^^s or Qua^rate, vierltant, n,
lieri, io gevolge des kon ngs To guaifraiet pasfen, ove>eeoko«
orders. men, y.
Pur/uant, achtervolgende, Quadraiure, vkrkant , n.
. - _ \'Qftad7uöe{l, viervoetii» di??-, n.
To purfue, vervolgen, najagen
Pitr/uiti vervolging, ƒ.
Pitrfy, aambormg, adj»
To pnryey , verzorgen, voonaad
opdoen, y.
Pmveyance, verzorging, ƒ.
PtiïveyoT, fpijs verzorger, m»
Pupt, fiool, m,; hegave me apupi,
hij gaf mij eenen ftoot.
To iupt, ftooten, y.
Pujher'on, voortdrijver, m.
Pujhing, ftootend, adj,\ pupiing
jchooly fchermfchool.
PuftUanimity, kleinmoedigheid, f
PupUanimous 9 kleinmoedig, adj
Pufs, poes ifia dirty pujt, ecn
morftbel»
Pustule, puisje, «.
Pustulous, vol puisten, adj.
7<7ptfr,ftellen, leggen, 2etten,y.; to
put away, wegdoen; to put by,
ter zijde ftellen ; to put of,
tfdoen, afzetten, tffchuiven,
nitftellen ; to put on, aandoen ,
•antrekkcni to put in writing,
in gefchr ft ftellen.
Puth ftiukend , laag, adj,
Put>efa£tion, verrott ng , /,
To 'piittefy, verrotten, v.
Puirid, verrot, adj.
Putty, tin-asch, ftopverf,
To puizle, verbijsteren, y.
Puzzlf., verlegenheid , f.
Pyramid, fp tfe zuil, /
Pyrumidical, fp'ts toeloopende.
naaldswij7e, adj.
Pyrites, vuurfteen, m,
Pyromunt^y, viiurwaarzeggeiij, /
QU.
kwakzalver, w.
To quack, fnoeven, kwaken,
(a s de eenden), v.
Quackery ^ kwakzalverij, f.
vierhoek, m,
Quair angular f vierhoekig, adj,
Quadrup/s, vierdubbel, vervou-
d'g, adj,
Quüd'-uplkailon, viervoudige ver-
dubbeling,/
To quap\ zuipen , zwslgen, zich
dronken dr.nken, r.
Qjiaff'er , zuiper, m.
Quagmire, poel , moeras, f.
üpaggy, moernsOg, adj.
(^uail, kwakkel, m.
To quail, wederhouden , beteuge-
len, ftremmen, kwijnen, v.
Quaint, aardig, Gerlijk, net, aoj.',a
quaint/<f//ow,ecD aard ge kwanté
Quatnily, aardiglljk , adv.
Quaintnefs., aardigheid, netheid,/.
To quake, beven , fidderen, v. j /o
quake with cold, beven vatt
koude*
Quaker, bever, kwaker, m.
To qualify , bekwaam maken, it!
ftaat ftellen, v.
Qualification, 'bevoegdheid, be«
kwaamheid, gefch kte hoedt.
mghe>d, /.
Qualifytng, bekwaaminakiug, f.
Ouaiiiy, hoedanigheid, bevoegd-
" heid , /- aanzien , n. ftaat, n».
Quaht, flaauwte, /.
i^ualmijh ,kwaliik, mi$felijk,tf'-y:
Quandary, twijfêllrg,/ ; to be in a
quandary j 1 ant
in a quandary, ik weet niet wat
tc doen of te laten.
Quantity, men'gte, hoeveelheid,
grootheid , f.
Quarrel, krakeel , n. twist, m.
Quarrel, ruit, f. vierkant ftuk
glas, «.
To quarrel, krakeelen twisten,
harrewarren, v,
(^ua/reller , krakeeler , harre-
warrer, m.
2öa/re'//f.wif,kraTveelachfig, twist-
gierig , kijfachtig ,adj» lijk, adv.