Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

PUR.
To pulverize, tot poeder ftooien,
tot ftof maken, r.
fulyerulence 9 ftoflerigheid, ƒ.
Tuhil, aangename reuk, w.
Pumict'fione, puimfteen , dnjf-
fteen, w.; tojmoothv/iihpumice'i
meteenen puimfteen glad maken.
Tump ^ pump, ƒ, ; pumpwater,
pompwater , n.
To pump , pompen, v.
Pumpion^ pompoen, f,
Ptimps, dansfchoenen, m,plur.
To pun, dubbelzinnige woorden
gebruiken.
Pun, wooranjelmg, dubbelzin-
nige uitdrukking, ƒ.
P«;?cA,doorflag ijzer,«, ijkftem
pel,
Punchy pons, ƒ.
Puncheon, plaatfnijders fteekijzer,
«.; a puncheon ofvf ine , een vai
wijn.
Punctilio, haarkloverij,/.
Punctual, naauwkeur g, ftipt, adj
lijk, odY,
naauwkeurigheid,/
Pundle, inorlebel, f.
Pungent, fiekend% adj,
Puninefs,geringheid, kleinheid ƒ
To punipi, ftraften ,
punifhable, ftraf baar, adj.
P'jnipisr, ftralfer, kastijder, m.
Punijh^aent, ftraf, /.
Punition-, ftraf, ƒ.
Punk , hoer, f.
Puny, teeder, zwak, ad/.
Pupil, oogappel, fcholier, w.;
weeskind, dat onder voogdec
ftaiJt, «.
Pupilage , minderjarigheid, ƒ
Puppet, pop ; puppet-play, poppe
fpel.
Puppy, hondje, n.
Purblind, bijziende, adj.
To purchaje^ koopen , m.
Purchajer, kooper, w.
Pure , zuiver , louter, rein, on-
vervalscbt, adj.
Purely, zuiverlijk, enkellijk, ady
Ptirenefs, Zuiverheid, reinheids
netheid, ƒ.
pur.
»47
Purgation, zuivering, jC
Purgative, zuiverend, adj»
Purgatory, vagevuur, n.
Purge, zuiverdrank, m, purgatie,/V
lo purge, zuiveren, reinigen, y.
Pur ger, reiniger, m. ziu verend
middel, n.
Purging, reinigend, adf.
Purification , reiniging, zuive»
rng»/
To purify, zuiveren , y.
Purity, relnigheid, f.
Purijl, taalzifter, m.
Purl, alfembier, jopenbier, m
Top«f/, rUifchen als eene beek,v-
Purling, geluid, adj.', tire plia^
Jant noife of purling ftnams »
het aangenaam geluid der zacht
ru fchende ftroomeo.
Purlins , dwarsribben, m plur.
To purloiny ftelen» kapen, y.
Purloiner , dief, «t.
Purlien, omheining, f,
Purple, violet, purper, n,
To purple, met purper verwen, v.
purples^ fcharlaken kooïts; roode
vlekken op het ligchaam.
PurpTtfh, purperachtlg, aij.
Purport, de zin of iuhoud van
een gefchrift, m»
Topurportybthtiz^n, bedoelen,v.
Purpofe. voorneroen , oogmerk ,
; / have changed nty par'pofe^
ik ben van voornemen veran-
derd;/or thai very purpofe ^ leü
d en c nde ; to wliat pr rp/fs t
tot wat oogmerk ? waar i>>e 't
ht did it on purpffe, hij deed
het met voordacht; all ü to m
purpofe, alles is te vergeefs.
To purpC'je, voornemen, bellui-
ten, y.
To purr, fpioflcn, bromnKn, (als
een kat), y.
Pt/rje, beursje, geldbeursje, n.
Purfer, fchrijver op een fchip, m.
zwaarlijvigheid, aam-
borftigheid, f.
Purjlain,postelein,(zeker kruid),
tt,
Purfuance, gevolg, vervolg , n.
^ 4