Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
746
pud.
PUL.
Prowler, flrooper, w.
To proximate, naderen, y,
Pr ximity , nabijheid,/,; proxh
ity of bloody bloedverwant
ichap.
Proxy, volraagt, voltnagtiging.7
Prudence y behoedzaamheid, voor
2>g'ti;heid, ƒ,
P udtnt, voorzigrig, adj, lijit, adv.
Ptudetuly, voorzigdglijX, ady.
Prudery, gemuakte zedigheid, /.
Prudifhy gemaakt, zedig, fijn, ad],
Pr ney gedroogde pruim , ĥ
Tq prunet ihoeijen, y.
Vruntry fnoeijer, m.
V unirig , fnoeijing.f,10 pruning-
knife, een fnoeimes.
Pruriance, jeuking, vurigheid , ƒ,
Pfutreut, jeukend, adj.
'fo pry into, dooifnulFeUn, befpie-
den, y
Pfalm, lofzang, pfalm, nt..; to png
pfalm y pfalmen zingen.
Pfülmljly pfalmdichter, ot#
P:alter, pfalmhoek, n,
Pfhaw^ ba, is het inden niet,
iLterj*
Pt'ifan , gerflen water,
PMcky openbaar, openlijk,ken
ae\\}kyadj.
Publican9 tollenaar, herbergier,
waard , m.
afkondiging, bekend
making, gemeenmaking, f.
PuhJicknefSykemQliikheié.
To pubiijli, openbaren, bekendma-
ken, uitgeven, ruchtbaar ma
ken, y.; to pubVJha book, een
boek uitgeven.
Publi[kery bekehdmaker, uitge
ver, m.
Pahïifhingy bekcndmakng, uit
geving,/'
Pucclage, maagdom , m.
Puck, fpook of kaboutermannet
jc , n.
To :>ucker, frommelen, rimpelen,v
Pi.dder, geraas , gewoel, «.
To pudder, geraas maken, in de
war brengen, y.
Pudding, podding, beuling, m,
Puddle, modderpoel, m.
To p 'iddle ,!n den modder plasfen,
bemorfên, v,
l^udency, zedigheid , ƒ.
Pudieityyr knischheid, /.
Puerlity kinderachtig, kindscb-,
adj. I'jk , ady,
Pueriihy, kinderachtigheid , f.
Pitjf, een ftb elijk geblaas ; a puff
of v/ind, eene kone windbal;
a powder puffy jweij er kwast.
To puff, blazen , hijgen, zwoegen ,
y,; to hv.ff and puffy hijgen en
blazen.
Puffery bhztty fnoever, m.
Puffïny meerkoor, f; waterhoen, ff,
Puffinglyy al hijgende, ady»
Ptiffy y winderig , adj.
Pugy kees, aap, m.
Pugnacious9 twistgierig, adj.
Pugnacityy twistgierigheid, f.
Puisney jonger, klein, gering,
adu
Puiffancey magt, ƒ. vermogen, ei»
fterkte, /.
Puiffanty ma^ig, groot van ver*
mogen, adj,
Puke, braakmddel, n»
Tvpukey braken, overgeven, y*
Puking, het kwalijk »jn.
Pulchritudey fchoonheid, ƒ.
To pule y piepen , y.
Pull, ruk, trtk, m. ; puit-back y
verhindering, f. hinderpaal, m,
To pull, trekken, rukken, plukken,
fcbeurcn, V.; to puU hack, terug
trekken, verhinderen; to pull
dcwny neertrekken, omverha-
len.
Pullet, hoen, kieken , n.
Pul^iy, katrol, ĥ ; pulley-plce ,
knieftuk, n,
Puliingy trekking, rukking, f.
Pullulate, uitfpruiten, y.
Pulmonary, longzuchtig, adj.
Pulp, het vleezig gedeelte van
vruchten, n,
Pulp'.t, predik ftoel, m,
PulpcuSy zacht, acij,
Pulfation, klopp n«:, f,
Pulfe, aderflag, poli, m^