Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PRO. PRO.
voortbrengen, v.
Procreation, voortteling, A
Procreator, teler, m
Proêior, pleitbezorger, proku»
reur, m.
Prccurable, verkrijgbaar, beko-
meiljlc, adj,
ProcU' acy,£c\\x\CtQ\\]V^ voImagt,/C
procuration , volmagtgeving, f.
Procurator, bezorger, m.
To procure , te vveeg brengen,
verkrijgen, bekom.'n, y.
Procurer , verzorger, w.
Procurement9 procuring, teweeg«
brenging, verk r-'jging, f.
Prodigal, verkwistend, kwtst-
ach:ig, adj.; the pro iigal Jon
de verloren zoon.
Prodigality, verkwistins, ƒ.
Prodigious , wonderbaar , verba*
zend, gedrogtelijk , wanfcha*
pen , adi, lijk , adv.
Prodigy, wonderteeken,wonder-
gcdrogt, n,
Prodi lion , verraderij, ƒ.
Prodilor, verrader, m.
To produce, voortbrengen, v.
P'oduct, produdiioK , voorbreng.
fel, gewas, «.
P:oduHive , voortbrengend, adj^
Proem, voorrede, ƒ.
Profanation, ontheiliging, heilig-
fchennis, /•
/Vü./^rntf, ongewijd, goddeloos,
oneerbiedig, adj.
To profane, ontheiligen , fcfaen-
den, misbruiken, y,
Profanely , goddelooslijk , adv.
Profaner,efs, goddeloosheid , l:gt«
vaardigheid, ƒ,
^rofani.-g , onthe iiping, f,
(?/fi^iofr',voorfgang. vordering
ToprofefSi belijdenis doen.'^«'
tuigen, verklaren, v.
ProfeHion f, bp^^P^
Pröfe'Jlr ,hoogefchooM-f^^ï'>
Prrfer , asnbod.
To proffer, aanbiecH » v«
Pr Hciency, vordf»^»» f.
vProjrcient, vord^^ff' fj-
AProfile, een v'^werp dat me»
heprivyto a thing, bewustheid
van eene zaak hebben.
P,i\y, fekreet, heimelijk ge
mak, n.
Prize prijs, w.
Toprize, waarderen, achten ,op
prijs ftellen, fchatten, y.
Priz-.r, fchatter, m,
Prizirg, het waarderen.
Probability ^f.
Probable y waarfch jnJijk , adj.tn
ady.
Probation, proef, bewijs ofl)lijk.
Probe y tentijzer,
Probe , as to probe an affair, eene
zaakin den grond onderzoeken
io probe a wound, eene wond
peilen,
Probity, vroomheid, regtzinnig
heid, opregthe'd, f.
Problem, vraagftuk , n.; proble
maticcl queflion , vraagftuk waar
over men zintwist.
To proceed, voortgaan, voortva-
ren, voortkomen, y.
Prvceeding, vooxty^ixlr^z, hande-
ling , vervolging in regten, /. ;
ftroceedin- from, voortkomende
van, ontftaande uit.
Procerityt langheid, groote ge
ftalte, f
voortgang,m pleitgeding,
«. twistzaak, verklär ng,/.
proctfßouy plegdge omgang, m.
Toproclaimy af kond gen , aflezen
uitroepen, openlijk verkoadi
gen y v,y to proclaim war, den
oorlog afkondigen, den oorlog
aanzeggen.
Proclamation, afkond g ng, affc
zing, uitroeping, / plakaat,
n.; the king kas ifjueda procla
mation, de koning heeft een
plakaat gegeven-
Proclainer, uitroeper, nt»
Procli\ity, gene.güheid, /.
ProcUvotis, van nature gene gd
toproncßinate , van dag tot dag
uiiftellen, y.
Procaflinitlon , uitftelllng , /.
Te procreate , voorttelen, teici»