Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
prl
241
To preytrtt, voorkomen , den weg !es.
banen, verhoeden, vcrkinde« i^/wr^/y, prinfelij.c,
ren, beletcen, v. vorftelijk , adv.
Preventer., voorkomer, veihoc Princefs, vorllin, princes, ƒ.
der, verhinderaar, m. Principal, voornaamst, adj.', the
Prevention ,vooTko\mug^vtthoe*
ding, verhindering, ƒ,
Preventive, behoedm ddel, n.
Previous, voorafgaande, cdj,
Previoupy, vooraf, adv.
Prey, roof, m. prooi,/.
To prey, azen, v.
Preyer, Toowti, p'nnderaar, m
Price, prijs, w. waarde, ƒ.,• to rai/e
the price of corn , -het koorn op
jagen.
Prtck, prik, fteek , m.
To prick, prikken , freken, v. ; to
prick forward, aanfporen, aan-
porren.
Pricker , fteker , m.
Prickle, pikkel, doom, w.
Pride , hovaardij, grootschheid ,
trotschheid, verwaandheid, /.
hoogmoed, m.
To t) ride one's felf, z'ch trotsch aan
ftellen, v.
Prier, verfp'edcr , nt.
Pricft , priester, n/.
J^riejlefs, priesteres. f.
Prteflhood, priesrerdom, «.
Priejily, priesterlijk, adv,
Pri^. wijsneus, m. ook een
dief.
To prig, kapen, ftelen, v.
Prim^ gemaakt, fti f, adj.
Primacy , opperkerkvoogdij, ƒ.
primary f voornaamst, adj.
Primate, opperkerkvoogd , m.
Prime,eerst, voornaamst ,adj.*,xr,
hi: prime , in zijne cerfte jeugd ,
in het bloeijen zijner jaren;
i^im -powder, laadkrud, n,
Prin^-r . kinder leerboekje, n.
Pfimti^^e ^ eerst, oorfpronkelijk,
adj.
Priffi-rn/f^f remaakte deftigheid, f
Prtmmvely .-»nrfpronkelijk, adj.
Prtmrofe, f.
principal and the inter eft, de
hoofdfom en de rente.
Principality , vorftendom , n.
Principally, voornamelijk, ady.
P/hiciple , grondregel, m, grond«
b?gm .el, «.
to principle, grond beg ffifelen in.
prenten, v.
Print, indrukfel, merk, «. druk,
m. print,/.; he publijhed it in
priht, hij gaf het in druk uit.
To prints drukken, merken, pren*
ten, y. ; printed cullico, ge-
drukt katoen.
Printer, drukker,«.; copper~plais^
printer, plaatdrukker; pri/ifrrj-
balls, drukkers balhouten.
Printing, druk, m.printing'
opce, drukker j, f.; printing-
prefs, drukpers.
Prior , voorgaande, vroeger, eer-
der, adj.
Priority, voorrang, m.
Prior (hip, kloostervoogdij, f.
Priory, klooster,
Prijage ,'s konings gedeelte van
een^ genomen pr js, m.
Prifon, gevangenis ,f. kerker,»r.
g^vangenhais, n.
i^n/offfr,gevangene,prijoners
of war , kr jgsgevangenen,
Pnfline, vorige, cerfte, adj.
Privacy^ geheimheid, afgetrok-
kenheid, /.
Private, afgezonderd, geheim ,
b jzonder, gemeen,ambteloos,
adj private ejaculations, inïii^e
gebeden.
Privateer , kaper, m.
Privately, priyily , heimelijk, in
het geheim, adv.
Privation, berooving,/.
P/hilege, voorregt, n.
Privity, onierl.nge bewustheid,/.
i^/fj«,vorst,p^^yy^geheim, verborgen, cdj.;
U-ales^ ae ^^ ^^^^ j priyy/c»/, het geheim zegel; tv
Jm
i:
i