Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
PRE.
PRE.
To pret age, voorfpelJen , v.
Prefbyter, priester m.
Toprefcrihe, voorfchrijven, beve-
len, befteminen, y.
prejcfipt, voorfdirft, r,
P * efcriptiou , voorlthrijving , ƒ
Prefearce, voorzitiirg. f.
Prefence. tegenwoordigheid» ƒ.
bijz jn. rt.; prefencs of mimi, te-
genwootdigheid van geest, vr j
moedigheid.
PrefiJtt, tegen woordt pre-
fentf for tke pref ent,tt^eviv/oot'
dig y voor het tegenwoordige,
Prefent, gefchenk, n, gift»/*.
To prefent, voorftellen, voordra
gen, aanbieden, fchenken,be-
giftigen, y.
Prefentaneöus, fchielijk , vlug,
gereed, adf,
Prefentaiion, aanbieding, voor-
ftelling,
tegenwoordigheid, ƒ
Prefenttment, voorgevoel. n,
Prefentiy^ terftond, op ftaande
voet, adv,
Prefentnefs tegenwoordigheid
van geest, f,
Prefentmentf aanb'eding, ƒ. aan
bod, H.
Prefervation, bewar ng, f,
Prefervative, bewaarmiddel, be
hoedmiddel • n,
Preferve, ingemaakte vrucht, /.
konfijt, «.
To pref rve, bewaren , behoeden
V. 'i io prefervefruits, vruchten
inleggen,
^/rffv^r,behoeder,bewaard er,w
To preftde, voorzitten, voorzit
ting hebben, y.
Prefidency , v orz tterfchap , «.
Prefident, voorz-cter, m.
Prefs , pers, /. gedrang, ; prefs
for cioaths . kleerenkast
irg prefs i drukpers; the
iook is in the prefs, het boek is
op depers;p?g'yj man, werver,
«.; prtfs-hed, fiaapHank , f.
To prefs , drukken, drin-
gen, v,i\to irefs on, aandrim
gen op aanhouden.
Pr'ff er, perfer, m,
Preffton , perling, ƒ.
Prr.ffmoney , handgeld aan eetf
foldaat, die dienst neenst.
Pr<fftire, verdrukking, onder-
drukking , f,
Prrfio, gaauw, fch^lijk, adj,
To pref urne, vermoeden, zich ver*
meten, y.
Prefumer, verwaand mensch, m.
Pref'imption, vermoeden,». waan,
m vermetelheid,/
Prefumptive , vermoedelijk, adj,^
theprefumptive heir oj tht crown,
de bekende erfgenaam der
kroon.
Prefumptuous, verwaand, laat-
dunkend, eigen wijs, vermeten ,
adj,
To preftippofe, vooraf onderftel-
len, y.
Pretence,\/ooYgQvm% /voorwend-
Cel , 77.
To pretend, voorwenden , voor-
geven, y.; to pr etend to, zich
aanmatigen.
Pretender, voorgever, m.
Pretenfton, eisch, m. aanfpraak,
voorgeving, f.
Pretei it, verleden, adj.
Preteilapfed, over en vooxh\],adj.
Pretext, voorwendfel, n.
Preitinefs, aardigheid , bevallig-
he d , fchoonheid , f.
Pretty, bevallig, mooi, aardig,
fchoon, fierlijk, net, adj.
To prevail, \Xiv\otd hebben, de
overhand hebben , overwin-
nen , overreden, y.
Pr^y<ï/tf«d^,overhand,overmagt,/,
Prevalent, overtrelfend , adj,
To prexarieate, niet voor de vuist
handelen, omwegen gebrui-
ken, y.
Prevarication , valfche handeling,
draaijerij, f.
Prevaricator, valfche handeling,
tweezijdige dienaar, m
Prevenient, voorkomend, ver-
hinderend , adj»