Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
AMI
AmhUmi^y y eerqicriglijk, adv-,
AmhHüde y omtrek, m»
Afible. pas gaan, tel gaan, y.;
ambling iiag, tel, of pas-gan
ger, m.; ambling, place, telgang
Ambler^ pasganger, telganger,«.
Amhjofial, Goden-fpijs,
Ambulatory^ wandclrij, wande
lende, reizende.
Ambury, gezwel, (?ƒbloedvin der
paarden.
Ambiiscado^amhupi, amhupment,
hinderlaag, /
To lay in ambufh, lagen leggen ,
belagen.
^/»<f/£:or»,ameldonk, n, eene foort
van fpeJte,
Aynen, het zij zoo, amen.
Amenable, verantwoordelijk, adj
To amend, verbeteren, vergoe-
den, y.
Amendery verbeteraar, m,
^mending, amendment^ verbete
ring, bererfciiap, f\ amend
ment of life, verbetering van
leven.
Amends, vergelding, vergoe
ding, f.
Amenity, vermakelijkheid,/.
A neree , boete, /.
Amercement, geldboe e, f.
Arable, liefelijk, beminnelijk.
minzaam, a'ij*
A-niabl nrfs , minnelijkheid, aan
vaüijjheid, f.
Ahiabiy, vriendelijk, aanvallig,
ady,
A nicable, vriendelijk , adj,
Anidfi, in het midden, midden
in. adv.
Anifs .ome^t, verkeerd, kwaad
adv.
h vfWl not b'. amifSi het zou nic
kwalijk voegen, 't zou wel
comes amifs, t(
him, niets komt hem te onpas.
to do am'fs , misdoen, kwalijk
doen, verkeerdelijk doen,
Jt capm-t betaken öw^Of,hetkan
niet kwalijk genomen worden.
Amisfton, verlies, n.
AMU.
IS
Amity, vriendfchap , ƒ.
A/wmnition, krijgstuig, krijgs.
behoefte , ƒ. oorlogsgereed.
fchap, n,
Ammunition-btead , krijgsbrood.
A,nnefly, vergeving, vergiffenis,
algemeene vergiftenis, /.
A'uong,amongfi, onder, tusfchen,
prep.
Hts converfation is amongfi great
men, hij verkeert onder de
grooten^ he rufhed in among the
naked fwords, hij liep tusfch«n
de bloote zwaarden in,
Amorifi, verliefde, minnaar, m*
Amorous , verliefd , minziek ,
adj. verliefde lijk , adv,
A/norous look, verliefde lonk.
Amorous potion, minnedrank.
Amort, in rouw gedompeld,
fiïf, adj.
Amortization, het onvervreemd-
baar maken van land, &c., f,
To amortize, landerijen , onver-
vreemdbaar maken, y.
To amounts bedraden, beloopen,
uitkomen, y.
Amms , minnarilen , p»
Tn amove, verplaatsen, y,
Amphtbious ^ haffflachtig, adj,
Amphibology^ dubbel zinnigheid, /i
Amphifcii, bewoners der keer-
kringen.
Amphitheatre , ronde fchouw»
burg, n.
Ample, wijd, breed, adj.
Ampliation, uitbreiding, f.
Amplification , vergrooting , "uit-
breiding , f.
Amplifier, vergrooter, m,
To amplify, vergrooten , uitbrei*
den, V.
Amplifying, vergrooiing , ver-
. meerdering, ƒ,
Jmply, wijioopig, adv,
'Imputation , afzetting , affnij-
ding, ƒ
Amulet, toover-geneesmiddel.
ToflOTw/Jr, ophoaden, vermaken,
y. a.
Amufment, bezighouding, tij^