Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
»38
fra.
PRE.
pen, y.
Pound, pond,« pound weight j
een pond gewigu
To pt und , flampcn , y,
Pouncage, ^ u.
Pounder, ftamjrer, «2.
To pouTy g eien, v.
Pouter y g'eter, m.
Pout, Uiy^pveiy f. korhoen, n.
To pout, zuur zien , pru len , v,
Poyvder, poQdtr,n ;gun powder,
buskruid , n*; powdey-hlue ,
blaauwfel, n»
Powderhox, poederdoos '^powder
horn, kruidlioren; po^vdeimiti,
kruidmolen, nt.
To p twder, poederen , poeijeren,
zouten, y»; to powder his Hair ,
zijn haar poeijeren.
Powderingy poeijering, ƒ.
Powery magt, f, vermogen,
Powerful, magiig, vermogend,
adj. lijk, aay.
Powerlefs, krachteloos, adi.
Pox , pokken ,f,; the fmall pox,
de kinderpokjes; the Punch
pox ^ de Spaanfche pokken.
PradiicabUy doenlijk, adj,
PraSticaly beoefenend, dadelijk,
adj ; pra^Ucal knowledge, da-
delijke kenn s.
Praêticatly, werkftelliglijk , ady.
Prcdtice , oefen ng, verrigt^ng,
ƒ. put in prcdticey in het
werk ftellen.
Topra6tife,ot{cntn^\QieT\ ,inhet
werk ftellen, v.; to praüife
virtue, de deugd betrachten,
PraBijer^ oefenaar, m,
Pra^itioner, reutsgeleerde, m.
Praife , prijs,/.lof, prafPe
worthy, prijzenswaardig, adj
To praife, prijzen, r-vcn , r,
praifer , pr jzer , fchatier , waar-
deerder , m
i^mi/tfworz/ij,prijzenswaardig, adj
Prame, prsam, ƒ. (zekere platte
fchuit.)
To prance, fteigeren fpringen, v.
Prank, pots, gril, kuur, i.',to
prank upy op fchikken , y.
Toprate, praten, klappen, fnnp-
P'-'n, y.
Pratery babbelaar, m.
Pratingy gepraat, gefnap, n,
Pratingfyy praatachtig, adj.
Prsttler, prater, kakelaar, m,
prcjiling y gefnap,
i/y, ondeugencheid, fnood-
hcid, bedorvenheid, /
To pray, bidden , verzoeketr^
. fmeeken, u,", to pray to Ood,
God bidden.
Prayer, gebed, ; prayer >,
gebede boek,
7*0 precciiy prediken, preken,
r,
Preachtry predikant, m.
Preaching, predik ng, /
Preachment, gepreek,«.,* Ua-'S
your preachment, boud op racc
uw gepreek.
Preamble, vooxTQd^w y^f,
Preafe, gedrang, n.
Prehend, domheerfchap,
Prebendary, domheer, m,
Prebendal, domheerlijk, aej.
Precarious, onzeker ,hagchelijk ,
bij vegunning, tot wederzcg-
gens, a y.
Precaution y orazigtigheid, waar-
fchouwing, ƒ.
Ptecedaneous , voorafgaande, adj,
To precedey voorgaan, y.
Precedence, pnctdency, voorgang,
voorrang, m.
Preceaent, woorgix7^T\dQy adj.
Precept, gebod , bevel , n. les , f.
Preceptive, dat geboden behelst.
Preceptor, leermeester, m»
Pfeeing ,/*, of gebied eener
ftad , n.
Pruiofity, kostol'ikheid , ƒ.
Precious, kostelijk, adj,
Precioufnejs , kostelijkheid, f.
Precip ce, afgrond , m.
PrecipHancA, overijling,oveiiiaas-
f-ng, f.
Precipitant, voorbarig, onbe-
zonnen, adj.
Precipitate, haastig, onbezon-
nen, adj.