Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff'

f ,
i'

236
POM.
POR.
Puke, zak: m.; ^«y a pig in a Pond., vijver,«.; horfe-pond, paar-
p)ke , eriec kat in den zak koo | dc\ve<i,r,;fiJ7i'pond,visc\\vi]veT,
pen ; to poKe w'ith a ftick , met To pos^itfr, overdenken , overwe-
e«.n ftok oravrocten; topoke in gen, overleggen, r.
the fire, in het vuur roeren
Pole, lange ftok, pols, fpringftok ,
m,; boat pole, fchipboom, kloet:
Jedan-polss, ftokken of boomen
van een' poles vf hea
yen, aspunien des hemels; ihe
ardlicpole, het noorder aspunt,
de noordpool; the antarüic
pole, hcc zuider aspunt.
Polecut, bonfem, m,
Poletnical, twistgierig, adj.
Policy, burger- offtadsregering,/!
To polifii, bruineren, polijsten, v.;
to polifh hls (lile , zijnen ftijl be
fchaven.
Polijher, bruineerder, zwaardve
ger, w.
Polite, befchaafd , beleefd, wel
gemanierd , wellevend, eidj,
Polit^nefs, beleefdheid,/,
Pyliticiav, ftaatkundige, m,
i^o/Zf/c^j, ftaatkundige zaken,/.
Poll, hoofd, ff. fte:n, ƒ. verkie-
«er, OT.;poll ax, heerb'j'l, m,;
poll money, hoofdgeld , n
Poll, fcheren, afknevclen, be-
ftelen.
To pollute, bevlekken, befmet
ten, V. ^
Polluting, pollution , bevlekking ,
befmetting, /,
Polluter, befoietter, bevlekker,«.
Poltice, pap, f,
Poltron, bloodaard, m.
Polygamy, veelwijver j,/;
P/olylogy, praatachdgheid , f.
Pomade, pomade,/.
TV?pofM^ »kroppen, zich tot een'
krop zetten, v.
Ponderable , ovcrwcgelljk , ady»
Ponderer, overdenker, «;.
Ponderous , wigt'g, zwaar, adj,
PonderouCnefs, w gt ghi id , ƒ.
Poniard, ponjaard, dolk, m.
To poniardyva^t een' dolk doorfte-
ken, V.
Pontifical, pontificial, priesterlijk,
paufelijk, ady.
Pony, klein paardje, n.
Pool, poel, m.
Poop, fpiegel van een fch'p, m*
Poor, arm, elendig, adjA\)k,ady \
poor folks, arme luiden; togrow
poor, verarmen, arm worden;
he is a poor fUow, het is ecn
arme bloed.
Poornefs, armoede, f,
Poorjp^rited, kleinmoedig, adj,
Topop,m^xo-^^tTk.y,'.,topop it the
mouth, in den mond fteken;
he popped in upon us unawares ,
hij kwam onverwachts bij ons;in.
Pope, paus, m,; popedom, paus»
dom,
Popifh, paufelyk, ptapsch , adj,
i'op/flr-rr^^, populierboom, abee*
lenboom, m,\ poplar grove,
populier bosch.
Poppy, maankop, ftaapbol,
wild poppy ,corn ro/s »klaproos.
Populace ,het gemeene volk , het
graauw , gepeupel,
Popular, gemeenzaam ,
Popularity, gemeenzaamheid, f.
Popularly, gemeenzamelijk, naar
den fmaak van het volk, adv,
To populate, bevolken, r.
Piipulati'in, bevolking,/.
To pommel, iemand met vuisten , volkrijkheid, f.
flaan, afrosfen, y. Pr.pulouJ, bevolkt,volkrijk,
Pommel, kn.-^p, nt* P jpuloufnefs , volkrijkheid ,/.
Pomp, pracht , /. Pouelatn , porfeleln,
Pompion, pumpkin, pompoen , P^yrfA , portaal, n,
kalebas,/. \P.vcup:ne, ftekelvarken, n.
P •mpous , p acht^g, (la el ijk, adj'\Pores, zweetgaatjes, iuchtgaaijes,
Pompoufnefi '( tu plur.

■i