Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PLY.
POL
^35
landbouwer, mt^phugh»
iand^ akkerland, n.
To plough, ploegen, y»
Pluck , ingewand,
To pluck , rukken , plukken, v. ; to
pluck Up hy thi roo/j,bij de wor
tclen u trukken, to pluck of a
bhd^sfeathgrs^tcxïtn vogel pluk
ken; to pluck ht pieces, aan ftuk
ken fchewrcn.
Plug, pen,/.ftopfel van een vat,
pruim, rozijn,/. plum-tree,
pruimeboom, m., plum-budding,
rozijn podding, m.
Plumage , vederen, /. plur.
Plumb, fteil neer, ady.
To plumb , peilen , den grond pel-
len, V.
Plumbery, loodwerk, n*
Plume, pluim, veder, f.
To plume, veren afplukken, on^
pluimen , y,; to plume a bird,
eenen vogel plukken.
T'lumigerotts, gevederd, met ve-
ren voorzien, adj,
Plummer, loodgieter, m,
plummet, dieplood , n.
piump, grof, dik en vet, adj.', tofall
down p/ttiB/»,plotsling neervallen.
Piumpnefs, grofhe d, vetheid,
poezeligheid, f.
Plumpy, plomp, dik , vet, adj.
To plunder, plunderen, y.
Plunderer, plnaderaar, m.
Plundering, plundering,/.
P plonOng, Indom
pcling n het water, moeijelijk-
heid, flommer; he wrs in a
great piung , hij ftak in grooten
flommer;/O put one toaplunü^c.
iemand in ongemak brengen
To plunje, dompelen, v.; to plagge
one's/e.f into the water ,i\ch in
het water dompelen.
Plun^eov, roerdomp, m.
Plunger , duiker, m.
Plural, meervoudig, adj.
Plurality, mjerderhe.d, ƒ,
Plujli, trijp , plu s, n.
Ply, vouw, f, plooi, draai, m.
To ply, aanvallen, y.; he plies me too
hard, hj vnlt mij al te hard,
to zijneftudicn
behartigen.
ropoach*iv9\\d{iro-^^x\,v.\topnach
a thing, iets ten halve doen.
Poacher, ftroper, m.
Poc^,pok,/;p(?ci-Ao/^,pokpnt, m.
Pocket, zak , tasch of beurs
in kleederen ^ pocket pijloU zak-
pocket-money , zakgeld.
Vo pochet ,iets heimelijk in zijnen
zak fteken, zakken, v.
Pocky, befmet met de fpaanfche
pokken, adj,
Podagrical, jichtig, adj.
Pod, dop, m. fchil, ƒ.
Poem, gedicht,
Poety dichter, m.
Poetical^ dichtkundyg^dj,lijk, ady.
Poetry, dichtkunst, /.
Pointy punt, fpits,/.; the point
of a fword, de punt van een'
degen; the point of a rock^ de
fpits of top van eene rots; it i$
amaterialpoint,\\Qi\^ eene zaak
van belang; to gain oneU point,
zijn oogmerk bereiken; point
oj land, uithoek des lands,eene
she points of the compas,
de ftreken van het kompas;
point-wife, puntswijze , adj*;
point Hank, regtftreeks, crfy. ;
he told me point-blank , that he
voufd not do it , hij zeide mii
ronduit, dat lüj het niet doea
wilde.
7opoir.r,punten,wijzen,v.,-/opo*Vf
the canon a gain (l the town , het
gefchut op de ftad rigten.
Pointer , fpeurhond , m.
P i-^tingflock , onderwerp ora te
lagchen, n.
P i- tie i, ftomp, adj.
To poïff, we;^en , wikken, y,
P'jffon, vergift, fcniin ,
T' pof fon , vergeven • v.
Povoytcr , vergevcr , vergiftiger,
pï.; poifontng, het vergeven.
Poijonous, vergiftig, adf,
Pi>fireU, de borstr.em van eet
paard, vi.