Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
if'r
•li ■
i)
V. !
I i
!
234
• PLE.
men, V.
i'^tfw^rn^jTOuwingjpIooijingjfrom
meling, ƒ.
Pian, ontwerp, n, fchets./.
Plane, fchaaf, f.
To plane, fCh iven, door de luch'
zweven, v-
Plane, effWie vTakte , /.
Planet, dwaalfter, planeet,/.
P anetkal, van de planeten, adj.
Plank, plank,/.
7o plank, met planken bcfch;e-
ten, r.
P.eint, plant, ƒ p?was,; ayoung
plant, eene jonge fpru t.
To plant, planten, beplanten, v.; to
plant the canon ^ het geschut
planten»
Plantainy weegbre, (^enkruid)/.
Plantation , beplanting, /,
Panter, planter, m.
Planting , planting, /•
Piapt^ waterplas , m.
loplajh, in het water plasfen , dc
takken 'neen vlechten, v.
Plapiy, plasflg. vol plasfen, adj
Plajm, gervorm,j73.
Plafler , pleister, m.
PiaHciCr, ftukadoor, m,
Ptaflron, borstlap, m*
To plat, vlechten , y,
Plate plaat,/
To plats, verzilveren, v.
platform , teekening, fchets, /,
Platier, fchotel, w.
Plauftble . aannemelijk , wel voor
komend, adj.
Ptay , fi^el, «.; play, (lage play,
tooneelfp£rl , jr?. ; p'avh-:jfe ,
fchouwburg, m ; play f<,Uow,
fpeelmakker, m
Playgame^ kimlerfpel, n
To'p'lny, fpelen, v to play at cirds,
aice ,0T nine p'm , met kaarten ,
dobbelfteenen . or kegels fpe-
len upon •wordt, dubbel-
zinnige woorden gebruiken.
Player, tooneelfpeler, nu
P^a.fome, dartel, o'ij,
plaything , fpeclgoed , n.
PLO.
'^0 plead. pleiten , y.
Vieiier, pleiter,
PUadinq, pleiting, /.
9:eafant, vermakelijk, vrolijk,
ad],
Pleafantnefs , vermakelijkheid ,
vrolijkheid,/.
Pleafantly, op eene vermakelijke
wijze, adv.
To behagen, aanflaan,beo-
lie ven , y.; v/han you pleafe, als
het u beleft
Pleaftng y aangenaam , adj.
Pleajure, vermakelijkheid, ver-
lustig.rg, /. vermaak, welbe-
hagen, n.
Pledge, pand, borg, w.
Topledge, verpanden, te pand zet-
ten , borg ftaan , v.; topled^-i in
drinking. iemand befcbeid doen
in het drinken
Pledget, pluk fel, n.
Plednifig , verpanding , /
P.enipotentiaTy, eevolmagtigde, m,
Pleni-ude, volheid, f.
PleNtecus, phntiful, overvloedig,
edu I jk, adv.
Plenttoufnefi, overvloedigheid,/.
Pertty, overvloed, m.
Piiabif ,p iantnefs, buigbaar,bu'g'
zaam, adj-
P/ianifte/s buigzriamheid, f.
IHie'S, buiiiran^, ƒ,
Pii ht , pand ,
7>)«/oü,bloki>en. ploegen beharti-
gen, en ttig n7<.t iets bezig
z in. V.; he.p< 'is t' 0 WULhoth'S
^uliui f'. h'j blokt al ie veel op
die za.ik. •
P nt, zaïn nzw ring . /. aanO.-Jg ,
ra vloiekvci'wan fchjp , ver-
raad- ontwerp Tcekenin^. ;
th "l' t of a i>i:v het üofhvit
van een toon e:fpel
Topiot, omwerpeo >^anregten be-
kuipen , y.; io piot treajbn , ver-
raad fmeden.
Plotter, ontwerper, fmeder van
v<^rraad , m.
Plo*igh ploeg, ♦». i ploughJJiare ,
pleidooi, n. verwering,/.) kouter, w.; ploughman, ploe
m