Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
t32
PIM.
y'
f
Hf


A
!
Ër
P'gi l^ig f fpeenvarken
Topig , biggen werpen, y,; the fow
has piggcd s de zeug heeft ge-
worpen.
Pïgion 5 duf, /.; pigeon-houfe,
duivenhok; n.; pigeon-keeper.
duivenmelker, m.
Pigeoniiyeredf zacht, befchroomd,
adj.
Tiggïr., kie n tobbetje,
Pike, fpes, piek,Jans^ f.;pike
fnoek, m. ^ pike-man i pie
:enier, fpiesdrager, m.
Topikeojjy ftilletjesafde nzen, r
Tile, hoop, ftapel, paal, w..: a
llately pi Ie of bu i kJing^t e n pr a ch -
tig gebouw; crc;/ or pi:e ,kru's
of munt; pile work, paalwerk
n.\piUyfort, klein fpeenkruia,
p'ies^ hemoijhoidsy aam
beijen, f.
Topileup, ophoopen, opftape
len, V.
To pilfer f ontfütfelen, onüoe
ren , V.
Tilferer , onrfutfelaar, nu
Pilferlng, ontfutfeling, f.
diefacht glijk, adj.
Plferingly,
Pil'garlick,x\ddQX van den flechten
m.
Pilgrim, pelgrim, m
Pilgrimage
, bedevaart,^.
üjd,
ilgrl
Piling'up, oi^hooping
Pill, pil, fchil, ƒ. bast, m.
To pilly plunderen , ftroopen , y.
Pillage, plundering, f. roof, m
To pillage, plunderen, y
Pillar, pilaar, m. zu:l, ƒ.
Pillion, vrouwen zadel, m.
Pillory, kaak, f paal, w ; tof et in
the pillojy, aan de kaak zet
ten; to fland m thepHlory, aan
de kaak (laan
Pillow, oorkusfen, n. pcluwe, ƒ.;
pillow beer , kusfenlloop , /.
Pdot s loots, lootsinan, m.
To pilot, (luren , v.
pilotage, lootsmanfchapj loots
geld, n.
Pimp , koppelaar, m.
Pimping 9 flecht, Uag, a^.
PIP.
Pimpernel, pimpernel, ƒ,
t^irjiple, puist, .. ; red pimplesy
vurige i>u sten
Pi^jfpeld,»«.; lardi:igpin lardeer-
priem; rowHng pin, rolftok ,
mangelftok;irf:c/i^/«, ax'epin,
luns; iii'ir pins, kegels; pin
cufhion, fpeldenkusfer.
7o^i«,met fpelden vast maken, y,
Pinch , neep , ƒ.
To pinch, Ti jpen,kn'ipen , knellen,
y ;myjh ,ej pinch «f,mijne fchoe-
nen knellen mij
Pinchbeck, pinsbek, zeker ge-
mengd metaal.
Pindijijlpinchpenr.y, vrek, gie-
rigai^rd , m.
^tncufhion, fpeldenkusfcn, n*
'^irchers, nijptang , ƒ.
Pine, 'pine tree , pijnboom, m ;
pine apple , pijn'.ppel, m.
TopiV,^, kwijnen u tteren,
pine away, uitteren; to pine
to death, van hartfeer of hon-
ger fterven.
Pinfeathered , kaal, zonder ve-
ren, adi
Pinjold, fchaapjkooi , ƒ.
Pinion, vlerk,/, vleugel, m.
Pink, anjelier, m ook zeker
Vimüïi/.ipink ey^d, met klei-
ne oogjes, cdj
ry,doordeken , pikeren, y.
To pink i knipoogen, v.
Wn^/flg-jdoorfteAiog. pikering, /.
Pirnace, pijnas, advij^jagt, n.
Pinnacle, top, m. fp ts, ; the
pinnacle of the temple, de tinne
des tempels.
Pinner, fpeldemaker, m.
Pint, pint, halve kan,/.
Pioneer, fchansgraver, w.
P/otfj,godvruchtig, godvreezend,
godzalig, adj. Iijk , ady.
Pip in birds, de p'p. f.
Pipe, p jp , bui , ; wine-'ptpe,
pijp-w jn; pipe of Canary, pijp
Kanari{(:he {^)f.', bag'pipe, ooe-
deizak , zakpijp.
lo pipe, op de p jp of fluit fp^