Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIA.
TIE.
ä3r
heUl, A
Petulant, dartel, brooddronken,
baldad g, a ff. lijk , ady,
Pewi eene bank in de kerk, ƒ.
Pcwet, kiwiet, f.
Peiler, tin, pewterplate'^
tinnen fcbotcl.
PéwUrer, tinnegieter, m.
phantom, gewaand fpook ,
Pharmacy , kruidmcngkunde , f.
Phau,f\ een lichttoorn , vi. vuur-
baak , /.
Phcrix, feniks. m.
Phenomenon, luchtverfcb jnfel, n
Pheafant, faifant, m,
Phial, fleschje, n,
Philant hropy, ra en fchen 1' efd e, ƒ.
To philips Biet de vingers kn p-
pen, V,
Philology, algemeene letterkun
de, f.
philofopher, wijsgeer, m,
Philofophical, wijsgeerig, adf.
To philofophizs, als een wijsgeer.
redekavelen of handelen , y.
Philofophy, wijsbegeerte,/.
Phanix, feniks , m.
Phlegm, de waterachtige , vochten
des Igchaams» de pip,/-
phlegmatic, (lijmachtig , waterach-
tig, adj
Phrafe, fpreekwiize, f,
To phrafe, noemen, y,
Phreneitcnl .phrenetick, uitzinnig,
ijlhoofdig . adf
PUrenfy, dolzinnigheid, ijlhoof
digheid , /.
Phtifick , longkwaal , longte-
r.ng, ƒ
Phyfick , geneeskunde, artfcnfj, ƒ
geneesmiddel, n,
PKyftcs, natuurkunde,/.
Phyfical, natuurkundig, natuur
lijk, adj\
Phyfician, arts, geneesmeester,
geneesheer, geneeskundige, m
Phyfioiinorr.er, phyfiognomifi , ge
laatkundige, i».
Phyffqnomy, aanzigtkunde , ge
laatkuDde, het gelaat, n,
■Piaculousy gruwelijk flecht, adj.
Piazi'a., pllciij, open plaats,/.
To piek, uitk ppen, uitpluizen, y. ;
to piek hii teeth, in z jne tanden
peuteren; to piek a bone, eea
been afkluiven; topickfiowers,
bloemen plukken 5 to piek one's
pocket, iemands beurs fnijden ;
topicka quarrel,Vfim zoeken;
pickaxe, houweel; n. *,picklock,
flothaak , w."; pickpocket, zak-
kenroller, beurzcnfnijder, w.
To piekeer, r^foven , ftropen , y.
Pieker, uitzoeker, kluiver, m,;
tooth pieker, tandcftoker.
Pickle, pekel, f.
Pickleherring , potfen-
maker, nu
To pickle, pekelen, inleggen, y.
Plckpuffe, beurzcnfnijder, m.
Picktooth, tandcnpeutenje , n,
piä, een gefchilderd perfoon, m,
oidlure, fcbilderij, f.; pläuTe»
drawer, fchilder, m,
^0 /'i^/'^r^ ,uiifch Ideren , affchil-
deren , y,
Piäure^qm, fchilderachtig, adj,
To ptV^/jtf,pluizen,kieskaauwen ,
v.
Piddler y kicskaaut^'er , beuze-
laar , m.
Pie, taart. paste!, /
Pie, magpie, ekster, m,
Pielald, bont, veel ver wig, adj.
Piece, ftuk , n, brok lap, m,; a
piece of bread and but,er , een
ftiik boter en brood; to cut in
pieces, aan ftukken fnijden; a
pifce of money, een ftuk gelds ; a
chimnty piece. een fchoorfteen-
fïiiki fowling piece, vogelroer.
To p'ece, lappen, y.
P ccer , lapper, m.
Pied, gevlakt, boBt, adj ; pied,
hor/e , bont paard , n.
To pierce, doorboren, doordiin»
gen , y.
Piercer , boor , /.
Piercing, doorborend, doordrii>>
gend, adj.
Piety, godsvrucht, godvreezend-
heid , godzaligheid , f.