Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
X4
ALT.

Almondi amandel, m.
^:mü/ia-irccy amandelboom, m. ;
ths alfJionds of the ear, de klie
Ten van hec oor.
A monery aalmoezenier, m,
AtmopTy bijna, f.hier, bijkans , ter
naasten b j, cJy.
A!ms , aalmoes, ƒ.
Aimsdeed, liefdedaed, aalmoes, ƒ.
Alntsgivcr, aa moes-gever, m
AlniskouFe, aalmoezeniers-huis ,
armhui*, gof'shuis,
Aloes J aloe , /,
A oft, omhoog, verheven, naar
omhDog, boven.
To fet aloft, omhoog zetten 5 ver-
heffen , ady.
Alone, alleen , eenzaam ^adf ; all
alone ^ gansch alleen ; let htm
alone , laat hem begaan, laat hem
geworden
.Along^ lings, adv., along the Jhore,
langs den oever ; to go along ,
' voortgaan; I mil ^0 along with
thee.yV. zal met u gaan; allaiong ,
al den ti,d , doorganns.
Amf, to loofward, loof up,\ndt
ruimte, van verre, adv»
Aioud^ overluid, luidkeels, ady.
Alphabet, letterrol, ^t A B , f
Alph ibetical y volgers A H gc
fteld
A phibetically, alphabet!fcher wij
ze , ady,
A ready, reeds, alreede, ady,
ATo, desgelijks, ook, adv.
Altar, altaar, m,
To alters veranderen, verwisfelen.
y ; to alter ene^s mind, van zin
veranderen ; to alter one*s con-
dition, zijn* ftaat veranderen; he
fhall never alter, hij zal nooit
verand.'ren.
ji-terable, veranderlijk, adj.^thi
caCeis altered, het geval is ver-
anderd.
A teration , altering, verande
ring. ƒ
Atteication , krakeel, rt, twist,
A Jer nation, beunhouding, afwis
A MB.
seling, ƒ.
A tctr.ative , verwisfelend, beur»
telings, adj,
AUernatiye^y , bij beurten , beurt
om beurt, adv,
AUhouqk, alhoewel,hoewel,fli^y.
Attitude, hoogte, f.
Altogether^ gezamenli'k. altemaal,
te gader, ganfchelijk , adv,
A-A^^.yr^ altijd , gedurig, adv,
Atiabilityy beminnelijkheid,/i
A-nabUy bei.inneli k, adi,
^.7Mi«,zeer, geweldig, heftig, ö^'v.;
amaio . (een fcheeps-woord^ ,
neer, laar zakken, ftrijk
Amalgamation y of amalgaming,
tempering, of verzachting van
metaal door kwikzilver.
Amaranth (^flower, gtntle), flu*
weelbloem, /.
Amasment y ophooping,/,
To amafs, ophoopen, y,
To verwonderen, ontzet-
ten, y.
Amazedly, verwonderlijk,/zrfv.
Amazednefs, amazemeht, ver*
wondering , ƒ.
Amazing , verwonderlijk , adj.
Amazingly ^ op eene verbazende
wijs, ady,
Ambasfadory afgezant, m,
Ambcfage, gezantfchap, n,
Aifih'r, barnfteen, m. amber,«.
A'/fbergris y ambergrijs, n.
Ambidexter, linksen regis, j^/y.
Ambidextrous, twijfelachtig, be-
driegelijk, adj.
omsingelende, omgaan-
de, adj.
Ambiguuy^ twijfelachtigheid, dub-
beinnnigheid , f.
twijfelachtig, dubbel-
zinnig, adj,
Amhiguoufly , dubbeIzinnigH;k ,
ady.
Ambition, ftaats-zucht, eergierig-
heid,/.
Amhit-nuf eergierig,fiaatzuchtig ,
eerzuchtig , adj,
A'> amhitioui man, een Üaatzuch-
lig man.