Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PER.
PER.

h
X-
V'
1
poft9 ftuivers post,
nya' ,polji .(zeker
penny'Worih . ftuivers waarde
goedkoop; /h:d u fora penr^y
V'O/tk. Ik k /Chrhet voor eeV
lagen prijs.
Pe fit', lnngend, adj,
Pcf'Ctoti y }aj»ige!d , jaarloon, r,
Per.fto'i^ry pc.'fioner, bezoldig-
de, w pecfionar»^ , kosrgan
ger op de hooge fchool, m.; the
kwg*s p nftoners, des konings
lijfwachten.
l^^wyivtf,beducht,bedrukt, zwaar-
moedig . vol gedachten , aij
Petfive'y, bedruktelijk, adv.
Pe^ftveriejs y bedruktheid, zwaar
moedigheid, /,
Peutügon, vijfhoek, w.
Pentecoft, pinkfterfeest, n.
PerahmfCy luifel, /. afdsk, n
Penurious, arm,karig, vrekkig,tf.-zy.
iicnury, behoefdgheid, armoede,
f gebrek, n.
People yVCiVü .n,; the commonp'o-
ple, het gemeene volk ;to people
a country, een land bevolken
Peopling, bevolking, ƒ
Pepper, psper, f.; pepper-p^ant,
peperboom; tipperwort, bra
Cliaanfche peper, f,
To pepper9 peperen, v.
Per acute , zeer fcherp, adj.
Peradventure, bij gev?J,misfchicn j
adv,
Percgraiion , doorreizing, om
zwerving, f,
To peragrate, doorreizen, v.
To peramlu^ate, omwandelen,
doorwandelen, v.
Perambulation , omwandel'ng , f
Perceivable befpeurbaar, befpcur
'lijk , cdj,
To perceive, bemerken, v.
/'r/cp/f^^tf, bemerkbaar, befpeur
lijk, adj, ■
P^rce^ti' y , gcwsarwording , f,
f ercptixity. bemerkbaarheid , /.
pzrch, m£atftok, m, reeecroedc ,/
To perch, roesten als een vogel, r
Pcrchaucif bij geval, ady.
Percolation 9 doorzjging, f,
O)percufs, flaan, kloppen, v»
hrcufftm, klopping, ƒ.
Perdition, verderf, verlies; n. on-
dergang, m.
Perdurable , duurzaam, voortdu-
rend, adj.
Peregrination, omreizing, uitlan-
d ghe ö,f, vrccmdel ngfchap, n,
To perempt, dooden, y.
Peremptory, bepiald , uiterlijk,
befliiferid , aaj.; a peremptory
adlion, de volkomene afdoening
van eene zaak.
Peremptoriy, uiterlijk, volkomen-
lijk , ad^,
Perernial, langdurig, adj,
Perfc^, volmaakt, voltooid , adj,
To perjecl, volmaken, voltooi-
jen, y,
Perf.ëier, volcooi.ier, m,
Perfeüion, volmaaktheid, volko-
menheid , f,
PerfeBly, volmaaktelijk, volko*
menlijk, ady.
Perfidious, trouweloos, verrader-
lijk , adj,
j^erfidioufly, trouweloozelijk, ady,
Pe^fidiotljners , trouwelooshe d,
ontrouw , f.
Perfidy , trouweloosheid, f,
To pe rfff rate , doorboren, v,
Pó'foice, met geweld, adv.
To perform , volbrengen, volvoe.
ren, zijn woord houden, r.
Performance, volbrenging, uit*
voering, ƒ.
Performer, volbrenger, m,
'■Performing, volbrenging, verrig-
fng , A
To perf icate, overwrijven, y,
fume , reukwerk , n,
To pfrjume, een liefelijke geur
«even, m,
e^fumer, reukwerkmaker, of
verkooper, m
Pcfufhirig'pan, reukvat, wie-
roo7.vat, n,
Perfu'f^ory, overheen loopend,
onachtzaam, adj, lik, ady,
Perftaps 9 Oi.sf.h.cn, ady«