Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PEL.
Pedant, verwaand, adj.
Pedantry, waanwijsheid, neus
wijsheid, ƒ.
Topeddh, zich met beuzelingen
ophouden, y.
P'idefiat, zuil.
Pedigree, ftam, m, aflcomst, ƒ
gellachf, n,
Pedler, marsdrager, m.; pedlars
ware, kleine krameril, fuuis
ter j, ƒ.
Peck, pik , haat, m,; he has a peck
agaif.Jl^ me, h j heefteen* pli<
op mij.
Peel, fchop , /.
Peel, fch.l, bast,/; orange peel,
oran efch 1.
Tupesl. fchillen, pellen, v.; to peel
almonds, amandelen pellen.
Peep of df.y, het aanbreken van
den dag« n.
To peep, begluren, loeren, pie
pen, y.
Peepets , jonge kuikens, n*
Peer, pier, havenmuur, fteenen
beer, pilaster, gelijken, weergn,
rijksraad m ;a peer of the realm.,
een rijksraad
Peerage, waardigheid van rijks
raad, ook havengeld,/.
PeerefSfdt vrouw van een'rijks
raad, /
Peevijh, kribbig , gemelijk , knor
rg, ligt geraakt, ctif', he is a
peevipi child, het Is een gemelijk
kind.
Peeyipily, gemelijk, ady.
Peeyifinefs, kribbigheid, geme
lijkhcid, f.
P^gy pin»/*
Topeg ,ipirmen, met een pm vast
maken, y.
Pilf^ goederen, rijkdom, i».
Pelican, pelikaan, m.
Pellet, balletje , n.
Pellicle, velletje, vliesje, n.
Pellucid, helder, doorzigtlg, adi,
Pellucidity, helderheid, doorzig-
tigheid, /•
Pelt, vel,vagt./.; fheeps-pelt,
fchaaps-vel; pelt^mowger, yeU
PEN-
217
leverkooper,
T'op/// aanranden,aanvallrn gooi-
jen , fmijten, v,; to be in a
pelting cUat'e , .n eene woeden-
de gramfchap aijn.
Pen , fcürijfpen,/ ipea-cafc, penr
neVokcr,f«.; penknife \ennQ'
me«, «.; pen-man, fdirijver,«.
To pen, befchrijven, y.
Psnal» ftrafoefenend , adj.
Penalty i boete, ftraf,/.; to impofe
a penalty upon oneeene
boete opleggen.
Penance, boetdoen'ng,/.
Pence, het meervoudig van pen*
ny, ftu vers, ct.; two-penie ^
twee ftuivers.
PiHcil. pcnfcel,«. potlood pen,/.
Pendant in a ßip , wimpel, m,;
pendants for the ears, oornn-
gen, w.
Pendency, afhcll ng, fchuinte , u
opfchorting,/uitöel,«.
Pending, on beflist, hangend f
adj.
.Pendulous, hangend, onzeker,
adj.
Pendulum, fllngCruurwerk , n.
y^ifÄ^/rtf^z/ny^dcordrinaondheid/.
Perntrable ngbaar, door-
gr. ndel jk , adj.
Penetrant, doordringend , adj,
To pÄf.v/ftf/^, doordringen, door-
gronden , V.
Peninfula , fch ereiland , e.
Peninfulated, bijna met water
omringd, adj.
Penitence, boetvaardigheid,/, bt«
rt.nw, leedwoen. n.
Penitent, boetvaardig, adj,
penitent, boetvaardige, «.
Pewter tittl, boetvaardigtijfc,ßi/r |
penitet.tial p/ö^iw, boctpfalmen.
Penitentiary, biegtvader, b egs-
ftoei, m.
Penknife, penncmes, n.
Penman, fchrijver. m.
Pennant, takfl om her goed mede
uit een fchip te hijfchen.
Pennilefs, arm, adi
Penny, pcnningjftuiver,w.;penny»
K 6
1
MttI