Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
Z26
PAY.
M
f

i'fT/rVwH,romeinfche adeUike,»?.
Pa-r many, vaderlijke «r/enis, f»
erfgoed,
Patrimonial t dat van ouderlijk
erfgoed is, atlj*
vaderlander, voorftander
des vaderlands, m*
Patrol, nachtwacht , ronde,
To patrol, de ronde doen , y.
Patrony voorftander, befcherm-
heer, patroon, m
Patronage, befcherming; aan
moediging, ƒ
To patronife, befcbermen, voor-
ftaan.
PatronefSy voorftanderes , ƒ
Pattens, foon van fchnenen tnct
ijzer van onderen, die men
in Engeland b j morfig weder
over de fchoeren dnagi;patien
viafier, klompenmaker, m
Pattern, voorbeeld, fta»l,patroon.
r.. ; a pattern of cloth, een
ftaaltje laken.
Paucity, geringheid, f.
To pave, bevloeren, befiraten,y.
Pavem nt ft aring. ƒ
Payier, ftraiemaücr, vloerleg-
ger, m,
PayiUon., lent, veldtent, ƒ.pavU
joen,
Pa^ ing, beftrating , bevloering ,
f',pa^ir.g beetle, ftratemakers
ftamper.
Paunthy pens,/.
Pauper, arme öals , m,
Paufe, verpoozing, rusting , ƒ.
To paufc vetpoozen y.
Pauftngy Vbrpoozing, rusting ,ƒ.
Pu.yi, poot, 'm, klaauw ; ƒ.
To paw, krabben, y
Pawing, ft reel ng met de poo-
ten , ƒ.
Pawn , pand , onderpand (o
takeinpGW/jy te pand nemen;
pGW -brolcer, verpandcr, m,
T" pawn, verpanden. y.: i'\paw^
kis clothes, zijne kleedcien
verpanden.
Pay, betaiing, ƒ.; pay*n.ej'l£r »
beifalmees;er, tn»
PED.
To pay, betalen ; to pay a fl,ip, een
fchip harpuizen, y.
Payable, betaalbaar, adj.
Payer, betaler , m.
Payment, betaling, /.
Pea, erwt, ƒ.
Peace, vrede , m, rust, ƒ \peace'»
maker, vredemaker, bevrcdj-
ger, pe ce making, vre-
demaking« bevredig ng , ƒ. ;
peact'offeiing, zcenofier, n.
peaceable, peaceful, vieedza.un,
adj, lijk , ady
Pecceablenefs, vreedzaamheid , /*.
Peaih . perz'k, ƒ.; peach-tice ^
perzikboom, m,
Pesctck , paauw, m.
Peak, fpis, punt,/.
lopeak, ziekelijk zijn, Vj
Peal, geluid, «.
Tu p>al, luijen , kleppen, y.
Peary peer,/.; pear-tree, pe*
reboom, tn,
Pcarch, baars, m.
Pearl, parel, y.; 0 pecrl in the
eye, eene parel op het oog;wo/A-
er of pearl, parel d'amour.
Pearled, met paarlen omzer.
Peafant, landman, boer, w.
Piafantty , landvolk , n,
Ptoje,v r wteu\gray peafey^x%vjs
we erwten.
Pehjfle , kei,
Peccability, zondiglijkheid, f.
Peccadillo, pekelzonde, n,
Pdcccncy, kwade hoedanigheid ,f.
Peccant, fchuldig, misdadig
To pfti^,pi!.ken, y.; wood pecker,
fpecht, w.
To peek , vitten, y.
Pi-doral, van de borit, adj
To peculatebeftelen, y.
Peculiar y bijzonder , uitgezon»
deid, bijzonderl'ik; adj ; my
peculiar friend, mijn bijzondere
vriend.
Peculiarly, op cene bijzondere
wjze^ ady,
Pecunicty, geldig, a^j.
Peiagogue y fchoolmecster, m.
PedancouSy te yoet gaande


a