Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
224
par.
PAR.
pardon, vergffenis, ƒ ; io heg
p-irdon, orn verg fTcn s bidden
lo par dun, vergeven, y.
Pardosic-blf, vergeefiijIc, adj.
Pardoner, vergever, m
Pardoning, vergeving , /,
To pare, affo jden , afknippen, be*
fnoeijen, y.; to pare hts nails
zijne nageJs korren, affnijden,
aftn ppen.
Parent, vader, m, moeder, ƒ.
Parents , ouders, m.
Parentage, roaagfchap, ƒ.
Parenthefis , tusfchenrede, tus-
fchenftelling, ƒ.
Paring , affnild ng, afkn'pping,
korting, befnoeijing,/,; the par-
ings of apples, de fchJlen van
appelen.
Parijh^ ketfpel, n. "vvijk, buurt,
parochie, ƒ.
Parijhioner, paroch aan, m,
P&ritor , bode , m.
/'<3f/0'>6elijkheid,overeenkomst,/.
Park , diergairde, /. perk, «.
Parle, gefprek, «. voorwaarde,
onderhandeling, fi
Parliament, , rijksvergadering
's lands raadsvergadering, ƒ.
parlement, n,
parliamentary, tot bet parlement.
behoorende,».fpreekkamer ,ƒ.
Parlour, zijkam?r, ƒ
y^.ïrocAiö/jdat van eene wijk \s.,adj.
Parole, mondelinge belofte,/.
Pnrcqurt, perkietje, n
Paroxyfm, vlaag, verheffing van
pijn, /.
Parrtcide 9 vadermoorder, fi
parrot, papegaai, m»
To pany < een' ftoot afl^eeren ,y
Parftmonious fpaarzaam, zui
ng, adj. lijk, ady.
Parftmony, fpaarzaamheid, /.
Par/ley, pe te r fe I i e, /.; wild pa rjUy^
w'ïc'e peterfelie.
parfnip, plnkfternakel, m,
Puijofi, predikant, pastoor, tn
Pan ,dct}iZQÓ:eUc, n
t-i'-- frjl part cf the look, lict
voojT:c dcel des boclisjAr Ji'y
part, voor mijn deel, wat mij
aangaat; for the moft part,
meestendeels.
To p;ïrr,deeien,fcheiden,y.;ro part
afunder, van een fcheiden.
Partable, deelbaar, adj,
Partage, verdeeling, /.
To partake, deelachtig zijn , deel
hebben, y.
Partaker , deelgenoot, m.
Par ter , fcheider ; par ter of
gold, goudfcheider.
Parterre, bloemperk, n.
Partial, eenz jdig » partiid g, adj,
partiality, eenzijdigheid, /.
Partially, eenzijdiglijk, adv.
Partibility, deelbaarheid, ƒ.
Parcible , deelbaar , a'ij,
participant, deelhebber, m,
To participate, mededeelen, y.
mededeeling,mede-
genieting, deelachtighcid, deel.
liebbing, ƒ. deelgenootfchap, n.
Participle j deelwoord, n.
Partiele, kle:n gedeelte , klein
onbuigbaar woordje.
Particular, bijzonder, adu
Particulaiity, bijzonderheid . /.
Particularize, eene zaak in ai ha-
re bijzonderheden vei halen.
Pari'cttlarly, bijzonderlijk, zon-
derling, ady.
Par ling i dueling fcheiding fchif-
t n4, f.; partlng'Cup , een af-
fcheid s glaasje.
Partifan, aanbangeling van eene
partj,/.
Partition, vordechng , /.
Partly, ten deelc, eensdeels, an-
derdeels . ady,; l partly know
his meaning, ik verfta ten
naastenbij zijne meening.
Partner, deelgenoot, makker, m.t,
the partners of nftiip, de^i ceders
van een fchip.
Partner flip . maatfcliappij, ree-
derij, f* '
Partrid^e.vcl^h »cn.«.) atrijs, m ;
a covey cfpartri ^'geSf cenc vlu^t
pstrjzon
Pariy, ar.nlung, psrtij, /. ge.