Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PAP.
he pampers hi nfelf, hij mest zich
zelvcn.
Pdmp:ti>.g, mesting, overvoe
d ng, /.
Pimphl t, blaauwboekje, «.
Pan, pan , fchaal, f bekken, ;
frying-pan, Uw'X'pvi^ dripping-
p(tnbraadpan ; pan-tile, dak-
pan ; warming pan, bedpan;
earthen pan, aarden pan ; brain-
pan, bekkeneel, herfenpan;
pancake, pannekoek , m.
Panacea, algemeen geneesmid-
del, ff.
Pancreas, zwezerik, m.
Pander, hoerewaard, w.
Pandicul tion, uitrekking,/.
Pane, ruit,/,; there are a great
many panes broken , daar zijn
eene menigte ruiten-gebroken.
pjnegyrick , lofrede , /.
Panegyrijl, lofredenaar, m,
To panegyuze , hemelhoog prij-
zen , y.
Pangi pijn, benaauwdheid,/.;
the pangs of death , doodsnood,
de angften des doods.
To pang, kwellen, plagen, v.
Paniek Jear, oufjegrunde vrees,/.
Pannage, het (^rijven van varkens
in een eikenbosch.
Vannel, panncel . n,
Pannirle, voddetje
Prr-i-r, korf, m, broodmand,/
Pii/.'jply, volkomene wapenrus
ttng, f
To pau'ihi]gcn zwoegen trillen,
y ; i-> p .4it after a thing , naar
iets verlam.^en
Piirüicr. pmrher n.
Pantheon, godentempel, m.
Pantry, provizief<cMer, w. bot-
telerij, fpijskamer, /,
Pap, pap,/.
P:ipa, papa, vader, m»
Papacy , pausfchop , n,
Papal'Chüir, paufelijke ftoel, m.
pjper, papier ,n,;w» itxng^paper,
fchrijfi>apier ; paoers , papie
• ren, «.
Papermakers papiermaker, m.
PAR.
223
\PapermilU^
\PaUilio, fj
, papiermolen, m,
papilio, fraaije kapel.
Papifi, roomsgezinde, m»
Par, Haat van gelijkheid, m.
Parable , gel jkcnis, f»
Parad*,yeTtoon ng.praal,pracht,/.
Paradir^n, voorbeeld ,
Paradife, lusthof, tn, paradijf,
fl.; the bird of paradife, de
paradijsvogel.
Paradox , wonderfpreuk ,vreera.
dB flelling , /.
Pat ö</ox/:j/,wonderfpreuk/g, adj.
Paragon, volmaakt model, n,
To paragon , vergelijken, y.
Paragraph, afdeeling, /.
Parallel, gelijk.het welfde als, c/v.
Parallel, gel jkheid, f,
To parallel, verg-l jken y.
Paralytic, beroerd, anj,
To paralyze, lam maken; va»
kracht berooven, y.
Paramount, opperfte, f».
Paramour, minnaar, minna?
res, /.
Paranymph, fpcelgenoot, «7.
paraphrafe, ukbre ding, /
To paraphrafe upon , uitbreid.ng
over iets raaktn, v.
Paraph «y?, uitbrelder, m,
paraphrafiical, u-tgebrcid, adj*
Parcqnet, klein pagegaaitje , 0.
Paroftte, pannelikker, m.
To parboil, halfgaar kooken • y.
/Wc/, gedeelte, ftuk . pakje.
n ;:ar-eloflnnd,iXu\(,lmd^'^a
paree' oj giij^-s, ecu ge goede-
ren; -i wat divided iit^ parcels,
h t was in pe'C-eleu,rf kavi-
lin^en ver^lecld ; h^ p :,c:^ledhis
lawi to hrs chlJrc':, hij vtr-
duelde zi n Jand onder zijne
kinleren.
Toparch, verdroogen, verzengen,
troosten, y.; the junhns parched
the land , de zon heeft het land
verfchroeid.
Parchment , parkement ,
pcrchmenimaker,\>2it\{QmQntm3^
k r,
Parciniony, fpaarzaarhcid,/.
K 4 _
il
i
l