Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
PAL
PAM.
pack'cloth. zeildoek, n
thread, bindgaren, paktouw ;
pack hoife, lastpaard.
To pack up, pakken, oppakken .
zame» pakken, v.
Pieker, pakker, m,
pjcket, pakje, «.
P.:cking, het pakken,
pjä, verdr'g, n.
Pa6iton^ verbond, verdrag,
overeenkomst, f.
PaHltxous, volgens verdrag, adv,
i'ad, klein zadel, \ foot pad,
^mx^TOöy^r '^pad-way , ge
baande weg, OT be(redenpad,«.
To paddlet plasfen, plonzen, v.; to
pad die in the dirt,in den modder
plasfen»
Paddock, pad , kikvorsch, ƒ,
Pailock, hangllot ,
Pagan, heiden, m,
Pngaüifm , heidendom , n*
Aï^fjVoJgdienaar, pagie, m.'yo
pi'ge of a hook, bladzijde van
eco bock.
P'M^anty triumfboog, triumf
wagen. m.
Pageaht, pralend, adj»
Pageantry, praal, m»
emmer , aker, ; mllk-pail,
melkemmer.
Pain, pi jn , ftraf, ĥ; the pains of
/;•?//,de helfche piinen; the 'pains
ofa wirnau in labour , de Wfecn
ecncf vrouw in barensnood
Pu ins, mocire, f.; I got nothïno
for my pains , »k kreeg niets
voor 'mijne moeite; to take
pains
moeite doen.
Tti pain, to put to pain, pijnigen
p jn aandoen , r.
Painful, moeijelijk, lastig, ar
beidzaam , adf lük . adv,
Painfuinefs, moeijelijkheid, ƒ.
Paint, verw, ƒ blanketfel, n
To paint , fch Ideren, v.
Painter , fchilder, m»
Pair paar,« ^ a pair of gloves, een
paar handfchoenen ; a pair 0/
torgs , een tan^i; a pair (ffci
zarSi^en fchaar; a pairofbeU
h-x's, een blaasbalg; a pair of
breechesyt^xïQ broek; a pair 6f
fnuff'ers, een fouirer; a pair of
fpedncUs , cen br 1
7o pair y paren, bijeenvoe-
ficn, y.
P:iirirg, parng, f
PjUce , paleis, r.
Palatable , fmakelijk , cdj,
verhemelte, he has a
dainty p date, hij is lekker, h" j
is dun v"în tong.
Pale , bicck, adj.i to grow pale f
bleek worden.
Pale i paal, in. beftck, n.
Pale y fence, allchiufel, u.
To pale in, met paLn influiien,
omringen , y.
Palenefs, bleekheid, ƒ,
Paliffado, paalwerk ftormpa*
len, palisfaden, ƒ.
doodskleed, ». ftaatlîeman*
tel, m.
To pall, verfchafen , y. ; palled
wine, verfchaalde wijn-
Pallet, palet, n.
To palliate, brmanrelen, bewim-
pelen , y. ; he is not cunning
enough to palliate his defignsy
hij is niet li»iig ftcnoeg om zijne
aandagen te b/dekken.
Palm, handpalm , palm, /. ipalm"
/rftf , palmboom m^ipalm fun*
day, palmzondag, m.
To palm , molFvlen , (als een goo-
chelaar), v.
Pâmer, plak, f
Palmifiry , handkijkerij . f.
Palmijl r, handkijker, m.
Palpable, tasteliik , adj.
Palpabf nefs, taste lijkheid , f.
Palpitation, hartklopping,/.
Paifyy beroerdheid,/.
To palter, met voor de vuist ban»
delen, omwegen gebruiken, ha-
peren , achteruit kruipen , v,
Palterery weifelaar, in.
Palty. gering, verachtelijk,
ellendig , adj. ; paltry fellow,
gemeene knaap
To pamper, mesun ,oriihalen,y.