Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
320
GVE.
O VE.
Orfrnr,y, wilde marjoiein, ƒ.
< rie'U.n oosten , n.
Ortert^ 'l ^ oo-tersch, dac van bet
.oosten' kernt, adj,
OntutaV^fm, cosicrfche fpreek-
^viis /'
Orifice, mond, «2.gaf,'7.openir-g, f.
Originaly oorfpronkelijk opftel,
.ontwerp3W.,grondtekst,m •,which
ofthoje two piBures ist He or igt
naLt welk van die twee fehl
derljen is het origineel.
Original, oorfpronkelijk,
Origin, oorfprong, w.
To originate, doen voortkomen, y.
On fon, gebed, n.
Ornament, fieraad , verüerfel,
Ornrte, ve^fierd, cdj,
Ciiplun, weeskind, n, wees. f.
Orphar.ifm, ouderlooze ftaat , m.
Of pin ent, opperment, (goud
geele verw.)
Orpine,, fmeerworiel, m.
0-thodox^ regtzinnig, regigeloo-
I vlg, adj
Oithodoxy , regtzinnigheid , ƒ.
Orthography, fpelkunst, f.
Orts, brokken, ni. klieken.
Ofciilatlon , flingering, ƒ
0"^cifanry ,üo?heid .vadzigheid,/
O'^cuary, knekelhuis,
Ofie' tation , beroem'eg , fnorke-
rij, uiterl jke vertooiiing, ƒ
OßeTitatious , pracht g , pralend.,
fj oevenu, verwaand, adj.
outer , ftalknecht, m.
Ojirich, ftruisvogel , w.
Other, ander, arj ; on theothet
fide, aan de andere zijde; one
another, elkander.
Oiherwife , anders, anderfins,
ad-i^
O ttr, otter, m.
Oyal, eirond, ady,
Oxa^y^ eijernet, n,
Oveu , oven . m.
Ovff , over, prtf/) k. adv \ oyer the
fen, over de zee; over hippy.
overgelukkig; overmuch, al te
veel; over aud above, d^iaf
enboven ; oyer agairfi, tegen
over; tn read oyer, overlezen-
To overballancs, overwegen, y.
To overbear ,ond rdrukken,over
heen z tten , y.
Overboidy vermetel, ady,
To overburden , overladen , y.
To oycrcajl, overwerpen, voor-
bijwerpen, betrekken, be-
fch eten, y.
To overcharge , overladen, y.
Overcharging, ovcrhding,/.
To overcome, overwinnen , te bo*
ven komen, y.
Oyercomer, overwinnaar, m.
Overcoming, overwinning,/.
To overcount,Ml te hoog rckenen,y.
To overcrow, overkraaijen, y.
To overeat, te veel eten, y.
Tooyer-eye,het opzigt hebben ,y,
To overflow , overvloeijen , over*
loopen ; y.
Overflowing , overvloeijing , /.
To overgrow, overgroeijing, v,
Ta overhear, belnisteren , v,
To overlabour, overwerken, af*
matten, y.
To overlook, overzien , y.
O eriooker, opziener, m,
To overmatch, te fterk voor ie-
mand Zijn, meer vermogens
hebben, y.
Overmuch, altcveel, adj.
Overnight, gsteren avond.
To overreach, ovenreifen, ver-
rasfen . y
Overreaching, verfchalking ,ver.
rekking, achterhaling, ƒ.
To overrule, overheerfchen, v,
To ' verrun a ccuntyy, een land
afloopen, verwoesten, v,
To over fee, opziet over iets
hebben, y.
Ovff/>er, overziener opzigfer,w.
Over feeing, overz-ening, ƒ.
To oyerfet, omver got-ijen y.
To ovtifJtadow , over fchaduvven
befchatfluwen , y.
Ovcrfight, opzigt, n.
To ovetfpread, overfpreiden , y,
'Tfl overtake, inhalen, overval-
len , achteihëlcD, y.