Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALL.
den is.
Alive, in het leven, levend, ^^/y
lie is Hill alive,Wij leeft nog, hi]
is nog in het leven.
Ali,z\,adf.; vitk all fpeed .mex
alle haast world ^ de gan
fche wereld ; fff)^ flf fl//, gecnf!
zins, gansch niet; nothit.g at
fl//, niets ganlchelijk niets ; wf.
Vfhen'ct /j//,nergens, after all>
na aÜcs , eindelijk ; uil at once «
altemaal gelijk; oil ore, even
eens, ccn en het zelfde ; it is
all one to is mij onvcrfcliil
lig; all on a fudden^ fchielijk ; by
all fr.eanSi vooral , vor r alle din
gen-yollover th^ country hex. gan
fche land over; to reaj a book all
over, een boek geheel door
lezen ; all along , op den duur ;
all along the ground, langs den
geheelen vloer
wetend; all'fteing, alziende:
AH'Saints dcy allerheiligen dag;
een'al^enezend kruid.
Allay rauntftoffo, alooi, ».tem-
pering, halte,/.; allay of Ui et als,
alooi van metalen.
To allay ^ verzachten, verltgten,
mengen, temperen, v.; to al
ledge ogfxinfl one, iets tegen
iemand inbrengen.
To ulUge, aanhalen , bijbrengen .
5'. fl.
Alleging, aantrekking, aanlok
king , ƒ
Allegation, bijbrenging, aantrek-
king, verfchonnin^ï, ƒ.
AlUgiance, getrouwigheid , ge-
hoorzaamheid , ƒ.
The oath of allgiance, de eed
van getrouwheid.
Alligator ^ kaaiman, krokodil, »7.
AUe^orical, leenfpreukig, ver-
bineind , adj,
Alfegoricolly ,verbloemdelijk, adv.
To allegrir 'n , op eene verbloem
de wijs fpreken , r.
AlleRory ,, bijfpicuk, verbloemde
reden , ƒ.
To allcyiaie, veilii^tCQ} mzacb-
ALM.
13
ten, V.
AlUviatirg, verligtende.
Alleviation , verligting , vcrzach»
ting, A
/^//zvifteeg, gang, gallery,ƒ. wan-
delperk, «.
Alliance , verbond , bondgenoot-
fchap , verwantfchap, n.
AH'us, bondgenooten , w.
A.tifion, aanllooting, f.
AlIo<fial lands, vrije landerijen, p.
Allocution, atnfpraak, ƒ.
Tf) allot, toeleggen , bedeelen, y.
Allotment, deel , n.
To allow,, toeftaan, goedkeuren,
veroorloven , toeleggen , in-
fchikken, y.
AUoMiablCy geoorloofd, prijsfelijk^
adt.
Allowance , verlof, n. toelating,
infchikking . ƒ. loon , m.
Allowing y toeflaning, f.
To allude, inzigt op iets hebben ,
ergens op zien , y. ii alludes
to that, het fpeelt daar op.
Allum , aluin, n.
To allumihate, afzetten , (pren-
ten), y. a.
Alluminor afzetter van printen,
m.
To allure ,verloVken, bekooren,y#
Atlurer, verlok^er, m.
Alluring^ aanlokfel , bekoo»
nng, /
Al urin%ly^ bekoorende, bekoor*
lijk, aanlokkelijk, adj
Allnrinffiy, bfkoorlijk, op eene
bekoorlijke wijze, adv.
Allurement, Jok-aas, «. bekoor-
lijkheid, ƒ.
Allufion, woordfpeling, zinfpe-
/^//y,bondgenoot,fw maagfchap,«.
Ti^ verbinden , vereenigen,
ver.Tiaagfchappen, v*
To ally, vereenigen, verbinden,
vermaagfchappen, v.
A manack, almanak,dagwijzer, m.
AlmicMy , almagiig, cii Ii|k, ady»
God Ahighiy, God A magtig.
Aimtghtinffs, almagtigteid,
A 7
4