Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
ONE,
O PI.
Ovinifarious t van allerlei foort,
aaj.
OmraferGus » allesdragend, adj.
Omnifick, alles-vcorcbrengend ,
adj.
Omriform, van allerlei gedaan
ten , adj,
Omni pot euce, al raagt, almogend-
heid , /.
Omt.ipotent, almagti», a^j,
Omniprefence, alom tegen w oordig -
heid, f.
Omnijcient^ alwetend , adj.
OmniyoroHS, alverHindcnd. adj
On, op, ZAn,pjep.-^tolay thehlame
on anothtr , de fchulJ op een
ander leggen; on myvf^rd, op
mijn I ihotight onhim^
ik dacht aan hem; put on ,
aandoen ; tofet on, aanzetten;
to look on t aanzien.
'Once > eens, eenmaal, adj.; ifjdia
but once fee hlm , indien ik hem
maar eens zag ; there was once
a time when trade did flourijli,
daar was eens een tijd, dat de
koophandel bloeide; once or
twlce^Qens oCtw:emü^};ato^ce,
op eene reis, tetfens, in eens.
One^e^n, iemand, men, adj.; it is
one opdoek, het s een uur; one
fran*s meat is anvthsr man*s
poifon , de eene zijn dood , is de
ander zijn brood; to be angry
^iih One , op iemand toornig
brengt gtjede; gi\e me fom&
great ones , geef mij wat groo-
ten \ our bitch has brought foith
youhg ones, onze tcef heeft
jongen eycd, eenoogig, adj.
To onerale, belasten , y.
Onerotis i lastig, zwaar, druk-
kend, fchadelijk i adj.
Only, alleenlijk, al'eon, eeni/,
ady.;Ionly wriie w'ici thiy faUi,
ik fehrijf alleen,wac zij zeiden ;
not onlyfo r\zt alleen; ths
or.ly way tn obtain ft, is, de
eenigfte weg om het te ver-
krijgen is; my only dejire is,
mijne eenifcfte hepeertJ is; he
wasan only fon,\\S\ was een eeni-
ge zoon; his only begottenfon,
zijn eeniggeboren zoon.
Onion, ajuin , m.
Onfet, aanval, tiu befpringing,
f,; to giye the onfet, den aanval
doen.
Onward, voorwaarts, ady. ; togo
onward, voorwaarts gaan.
Opacous, duister, adj.
Open , open , adj. \with open eyes,
met openc oogen ; to leaye the
door open , de deur wijd open
laten ; to keep open t.ihle , open
tafel y\on(\Qx\',opgr,hsarted,o^Gn»
hartig, adi ; openhsartednefs,
openhartigheid, f.
To open, openen, opendoen,
opengaan , y.
zijr; itwas allone to them hf^tOptner, opener, w.
▼Trfcheelde hn niet; ihelcfl Oiening, opening, breuk,/.
ïutone, de laatfte opeen openbaar, openlijk
openbaarlijk, adv.
Op.^nnefs, klaarheid, dsideiijk-
heid, /.
0ne another, el fe ander; to love
one another» elkander Hef
hebben ; one by one , een voor
een; every one^ iedereen . O/f^ra , zan^fpel,
een ieder, een icgelik; Juch'To operate, werken, y.
a one, zulk een, zoo ten ;\Operation, werking,/.
t^t is a yery great ons , datti Operator, we-kraeester, m.
een zeer groote; a iittle or.;^Qp-rofe, werkzaak, adj.
ten kleintje; whuje Iittle one if Opi-.:raiYe, eigenzinnig, ftijfhoof-
ihat^ wiens kindje is dat; gr^
and fetch fQme apples, but bc
Jute to brirg good ones ^ ga,
kaal eerige apptle«, naar
dig, acu
To opine, oordeelen, denken ,v.
Opinion, meening, /. gevoelen,
goeddunken,n. waan,»).; In my