Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
^-UT.
voelloo.he d, f.
Number , gr^al, ; entire number.
geheel getal; broken rumber 1
gebroken getal; tks golden num
ber, het gulden getal.
To number, tellen, rekenen, v.
Namberer, filler, rekenaar, m.
Numbles vfadeer , ingewand van
een hert,
Numbnefs, verft jfdheid, ver
kleuradheid, gevoelloosheid,/.
Numerable, telbaar, adj\
Numeral beteekeDende,/7<iy.
Numration, optelling,telkunst,/.
Numerator, teller, m.
Nutnericnly eigenfte, zelfde, bij
zonder, ondeelbaar, adj\
Nwnsrojity, talrijkheid, ƒ.
Numerous, talrijk, adj»
Nummary, tot betrekkeJijk
adj.
Numskull, domoor, m
Numjkulled, dom, adj.
Nun, non,/,
achtermidda^maal, n.
Nunciature, hoodfchap,/
Nuncio, büOdfchapper, m.
Nuncupative, nvndelscg, adi.
nonnenklooster , w.
Nuptial, bm loft, ƒ.; nupiialfong-,
bruiloftslied, «•
N^iptials ^tro-civr ^ f, huwel jk , n.
To nurfe , bakeren, koesteren, v,
Nurfe , voedfter , minnom ler ,
min, kraambev/aarCer, kieken
bevvaarfter,^; .t/y-huijeyóroo
ge miu, knd.rmed; nurje
ehUd, minnekind, n,
Nttrfery, kinderkamer, kweek»
fchool,/. kweektuin» w,
Nurjlirg, voedaertinf», m.
Nurture , opvroedinj? . f.
T<j nujlle, opvoeden, v.
Nut, noot, f.; tiut-trce, co
te boom nu w^Ln'it, okker
noot, walnoot; hazel^nuts ^
hazelnoten; rhefnut^ kastan-
je, ƒ.; earthnut, aardaker,
nuipiell f notedop , notefcheh
ƒ. nut kernel, pt, ƒ.; /iw^-
cwit^r, notekraker, «.; tmt-
OBJ.
tneg , notemuskaat, ƒ.
Nutriment y voedfel, w.
Nutrition, voeding, voedzaam»
heid,/.
Nutritive , voedend, voedzaam ,
adj.
To nuzzle, opkweeken, v.
Nye,\roep, w. vlugt. /.; n rye óf
phsafants, eene vlugtfa faatcn,
Nympky nimf, /.
. O-
O, uitroepTns; 0/0 Zor^/ZoHee-
reO brave dat is braafl
O fad! O ramp !
ongunftigmensch, dwaas,
Oafipinefs, onnoozeiheid ^/.
Oak, eikenboom , m ; oak-grove ,
eikenbosch, «.; oaK-apple
noot /.
Oakam, werk , pluk fel van oud
touw, n.
Oar , riem, roeifpaan, /.
Oath, eed. m.
O^ts, haver, m,; oats-fraw, haver -
ftroo; oafbread, haverbrood;
oct meal, havergort.
Ohdaction, overtrekking,/.
Obdurate, verhard, hardnekkig,
verftokt, adj.
Obduratenefs , hardnekkigheid, ƒ.
Obduratlon y verhard n^ , f
O'edieKce. gehoorzaamheid, on-
derdanigheid ,/.
Obedieht, g;ehoorzaam, onJerUa«
nig , adj lijk, adv.
Obeifancey eerbiedigheid, nede-
rige buiging, /
'jbeliftt, gedenkzuil, grafnaald, ƒ.
Obsfe, vet, dix, grof, adj.
Co obey, gehoorzamen, y.
Objeël y voorwerp, n
TooyeS, tegenwerpen, y.
Objeëihn, tegenwerping, ƒ•
Ohjedlor% tegenwerper, m.
, I'jkdieüsc, /;;. lijk^edicht,
ovfrl'j-en , n.
To cbjurga e, bekijven , beftraf-
ffcn , y.
Objurgation , bekijving, beftraf-