Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
NOV.
NUM.
ai3
Notationt bcteekenis, naamdui*
ding,
Uoich, kerf, f,
To noich, inkerven , inkepen, v»
,merkieeken , «,muzijknoot.
to take in fhort notes, in ka-
rakiers oprdirijven; he.gayemé
a note under h s hand,h\) gaf mij
.een lianc3fchrifi;/o fing by notes,
op nooteu zingen; c/ note , van
-aanzien, aanzi^nl jk ; they were
men of note, hit \varen lieden
van aanzien.
Tonote, merken , aanteekenen, y.
Noted, bekend, beruchc., adj,
■Noter, opmerker, m,
Notkfng, niets, niet, ; I have
nothing, ik heb niets; it is no
thing to me, hetgaat mij niet aan.
Nothingnefs, niedgheid, f.
kennis, kondfchap , ƒ. be
rigt, nr,to take notice, acW op
geven ,acbtop flaan, opletten;
/took no notice of it, ik floeg er
geene achc op; he takes no notice
of^ it, hij flaaf er geene acht op.
TV-Jtific ation t bekendmaking,/.
'To noti y, bekend maken, verwit
tigen, y.
Notiof . kund gheid, bevatting,
befeffing, in '»eelding, f. denk-
beeld, gevoelen. «.
Notional, «n^eeldelijk, ingebeeld .
geivaand, adj.
Notoriety, blikbaarheid,/, pu
blieke kennis, /.
Notorious, kennelijk, kenbaar,
adj ; it is a notorioushe
eene tastelijke leugen.
N'torioufnefs, kenbaarheid , baar-
blijkelijkheid , /.
Notwheat, tarwe zonder baard ,
Nitwithflanding , onaangezen,
niettegenflaande, aiy.\ noXwUh-
flandin^ a V his tnrte iyours, niet-
tepenftaande al zijne pogin
gen.
K'hyatvm , vernieuwing, ƒ.
iSoyatoT, vernieuwer, m.
aardig Teihwl, «. geestige
ro.iitn, /,
Novelijl, nieuwsfchrijver, m.
Novelty, nieuwigheid,/.
Noyember, fiajtmaand , /.
Novenary , negen tal lig, adj.
Novercal, ft efmoederlijk, W/.
Nuyice , nieuwel ng, beginner,
Novitiate, nieuwel ngfchap, n.
No'tity, nieuwigh-id,/.
Noun, naamwoord, n.
Nought, niet» niet met zl, adv, iPll
hay» nought to do withh'm, ik
wil niets met hem tc doen heb-
ben; tocome to nought, tot niet
kom:n, verloren i;aan; to fet
at nought, verachten,verwerpen.
Tj nourifli, vocdcu, fpijzcn, aan-
kweeken, r.
N-urifhable, voedbaar, adj,
N'jurtfifr , , fpijzer , op-
kweekfr, m.
N urifti-.g, voedzaam, adv, op-
kw^e\cnd, adj.
Nmriffiment, voedfel, «. voed-
zaamheid . /
Now, rxw,ady.\ no^ or never ^ nu
of nooit; now-a-days , heden*
daags; juj} now, nu even.
Noways , geenszins, ad-iu
Noxious , fchadel jk , adj.
NüZ'e, boven end , n. pijp, f \
the nozle of o candlefiick, de
pijp van een* kandelaar«
To nubilats, bewolken , y,
Nnbiferous, dat wolken aanbren-
ceiid.
Nu'^iU , huwbaar. adj,
Nudütion, ontblooting f.
Nudity, naaktheid, blootheid,/,
Nufl, ftijKr?;.; the rAi el of a wind'
ir.g fl uil cafe, de ftijl van eene
wenteUrai>.
Nugaciiy, beuzelarij, /.
\ugatory, beuzelachtig, adj,
befchadiging, fchade,^
iV. //, niet-waardig, krachteloo«,
adi,
To nullify, vjrn et'pen, y,
WHtv-, krachteloosheid,/
'o ru'hb , ftomp of dom maken, y.
Numb, dom , adj.
Numpcd.-.éfs, verdooving, ge*