Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
am
NAN.
NOT.
tioife f zij maakten een vrees-
felijk getier.
To noife uitbrommen , uit-
fchallen, uittrompetten , y,
Noifeful, volgeraas, luidruchtig.
adj,
Nüijelefs , flil , rust g, adj,
Nnifittels, luidruchtij;htnd. f,
Noifemaker» geraasmaktr, m.
Nor (ome , befmetielijk, vunfig .
ftinkend, leelijk, vuil adj,
Noifomeïy, vuilachtigl jk, aaj.
Noifomenefs , befmettelijkheid,
vunfigheid, ƒ. ftank, m,
Nomenclütare, naaml jst, naam
rol,/.
Nominal, as, a nominating
koning in naam , adj^
To nominate, benoemen, aanftel*
len, y.
Nominating , nomination , benoe
m ng, aanftelling, /.
Nominative^ de noemer; de eerste
naamval in de verbuig ng, m.
Nonage, minderjarigheid, /,
Non-appearance,niet verfchijning,
achterhlijvlng, f»
Nonce, forthenonce, met opzet,
adv,', did it for the nonce
hij deed het met opzet.
Non*complUince, we gering, af
flaning, f,
iVon*ro«/Drjw//?5ongelijkvorm!ge^7?.
None , niemand , geen, adv,
Non*entity, wezenloos ding.
Non-payment ilechte bctaling,wan
beta ing, ƒ.
Nonpareil, weergaloos, zondei
weerga , onvergel ikelijk, adj
Non pe-formance, na'ati^heid . /
Non-plus, veilegenheid, uiter
fte, adv,
Non-re/ident, afwez'g. adj,
Non-rejijlance, weerloosheid , /
Nonfenje, zinneloos uitdrukfel, a.
zottigheid, /i
Nonfenjical, z^nneïoos onverflaan
b^ar adj,nonferrjical fpeech
zinnelooze rede.
Nonfer'ftcally^ opeena onverftaan
lijke wijze, adv.
Non fohent, onmagt'g om te be-
talen*, adj,
Non-fuit, opgeving,
NoodU, dwaas, onr.ozele hals, m,
iVoo*,hoek, fchuilh ek,w. holte,/.
N^on, middag, m before n'.on,
voormiddag , 's voormiddags ;
3 namiddags's achter-
mul dags; at noon-day, op den
middag.
Noof''-, ftrik, ftrop, m,
To noofe , verftrikken, y.
Nooe, roodftaanje, «. zeker vo-
geltje.
Nor, noch, ady,; hedid neither eat
nor drink , hij at noch dronk niet.
\^ort'i, noord, adj,', north-wind,
noorde wind , northeaß, noor.d«
oost; toßeer his coutfe north-
eafi, zijne koers noord-oost
houden ; north-eaßerly , noord-
oostelijk 4 north^Ttijrih' eaß ,,
noord noord ooit; north pole,
noorder aspunt, noordpool.
Northerly, noordelijk , ady,
Northern , noordsch, adj.
Northward het noorden,««^/.
[^ofe , neus, m.; to wipe the nofe ,
den neus afvegen; nojcband,
neusriem, m.', nofegay, rui-
kertje, tuiltje, n,
Noftlefs, zonder neus , adj.,
iVolle, het uiteinde van iets.
Nofology, verhandeling over de
z'ektèn, /.
Nofopoietick, ziekten veroorza-
kend , adj,
Nflril, neusgat, n.
Not, niet, adr ; why nri f wajrcm
nici ?-/iO'nog niet; nvt one,
n et een.
iVo/ß^/tf, merkeliik , uitnemend,
zonderling, merkwaardig, acj.;
itis a notable thing, het is eene
merkwaardige zaak.
Noiahly , merkwaardiglijk , zon-
derling , ady,; he d'd it very not*
ably, hij deed het zeer wel.
Notarial y naterieel, aaj.
Notary, beamptfcfirijver, nota)
r!s, m.