Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
NI F.
r^khe, vak, a. holte, nii,
kerf, fpleet, ƒ.
To nick, kerven , y.
AVA-tf«^, gekorven,
Njcknamey fpotnaam, m,
j^idulation, nesteling, ĥ
NOL

7\> nipy nijpen, fnerpen, r*.
AJ'PPi«^, nijping, ƒ,
Nwpingly, Inerpend , b tfehjk ,
adv*
N'pple, tepel, fpeen , ƒ.
_ -- neet,/,
fVw^, nicht, broeden dochter,luifter, helderheid.
Niggard, vrek. gierigaard, m- Nitid, helder,' klaar, glansrijk.
JSiggardifh, vrekkig, taai, vast-
houdend, adj* lijk, ady*
Kiggaralinefs » vrckk feheiü, vast-
houdendheid, f,
T^igh, na, nabij, digt, adv^i to
drawi.igh, naderen; nigher ,\Ni\eous, faeeuwig ,
Dad-*r, digcerbij;ft/^Ary?,naast, Ntzy^ dommer k m.
adj*
Nitre, falpeter, /,
Nitrous, falpeteracht'g, adj*
N.tty, falpeterachtig, adj*
N'itty, vol neten , ^j»
digtst bij, t>f.
N:ghnefs, nabijheid,/.
Nght, nacht, m-', I rofe at night,
ik ftond in den nacht op; 1 wil!
come to-hi^ht, ik tal vanavond
komen; in the night-time, in
den nacht, bjnacht;/br« w/»o/ff
night together , een* ganfchen
nachtlang ; nighl^reyeliings, op
trekk-pg \n\ rsiQ^t; tri^ht^ivalker,
nachtwandelaar ; niaht gown ,
nacbijapoo ; night cap , (laajv
muts ; night-mare , nachtmer-
rie; nightjhadi , naclMfclvaduw;
wordy r.ighijhade, tifjrank, b t-
ter-zoet; night firêf dwaal
licht, n.
Ni^hniigale, nachtegaal, m.
Nigrescent, zwanwordend, adj.
Tv nill, on w llig zijn, weigeren, y.
To nim, ftelcn , y.
Nimble, gaauw, handig, fnel,adj.
N mblenefs, gaauwheidjf.ielheid,/
N'mh'y, gaauwcl jk, adv^
Nine , negen. n.; nine times, ne-
genmaal; nine times fo much,
negenmaal zoo veel; nineteen,
negentien; ninteenth, dene
gentiende; ninety, negentig;
ninetieth, de negertiglle ; nine
fold, ne^envoudg.
Ninepins, ketels, m. plur*
Ninny, zot, gek, ful, m*
Ninthly^ ten negende, ady,
N'p, fleep, ƒ ; pair of nippers,
niJitang, ƒ,
iVo,neen, adv, ; Iajk
wheiher yowmllorno, ik vraag
of gij wilt of niet; bread^
geen brood; he has no muney^
hij htïeft geen geld ; it isa thing
of no u , het is eene aaak van
geengebru k; nowh*r4, uergWo
Nebody, no man, niemand,geen
mentch ; / j4nv twbody , ik zag
niemand; in no wife, geenszias*
To nobilitate, veradelen , y.
NobHiiy,z^t\,adeldom,w.5 «oWfc
iy and gtntry , groote en klei-
ne .dei
NobU . edel, adel'jk, grootsch, adj*
m noble , eene edele daad.
NobUman, edelman, m,
NobUnejs , adel jkheid, f,
Nohly, adel.jk, ady.
Noc&nt, fchuld g, befcbadigcnd,
adj*
Nock, kerf, keep, f,
No^i9ag9nt, nachtwandeling,
Noéurnal, graadboog, m,
No^ufnal, (kt van den nacht is of
's naehts gefchiedt; nu^lurnai*
rambler, nachtzwcrverr
Nod, knik, w.; to give a nod,
een* knik geven.
To nod, knikken , y,
Noddle, kop, m,
Noddy, gek , zot, m*
Noggin, kruk, /.
Noife, geraas, getier , gerucht,
what a noife is here ! wat een
geraas is hier! they made ajad