Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
> ......I iH, J^i .^^ijil
12
ALA
To aid, helpen, bijfiaan, y,
Aidatice, hulp,/.
A-ier, helper, w.
To n'-t^niet wel te pas wezen,iet
fc'hortcn, deren.
fi^kat aileth thee ? wat fchort u ?
U^hat atls his footP wat fcbori
zijn vo?t?
y^hat ails the chüd ? wat fchori
het kind? wat deert het kind?
J ail noihing y mii deert niets.
Ailment y onpasselijkheid, / on-
cemak,
./fw,oogmerk , doel, «.beooging ,
/ ;/o mifs ofov.e'^s aim , zijn oog-
merk niet bereiken.
Ti> am, beoogen, mikken, doe-
len , voorhebben, v.
To a'mat, bedoelen, beoogen , v
To aim at oné's deßruStinji, iemands
verderf voorhebben
J kno-^what he af'T.es.a:, ik weet
wel wat hij beoogt, of waar hij
op doelt.
Aiming, beooginp, mikking,/.
A'mer, mikkcr, beooger, m.
Air , Jucht, /. zwier, m, aardig
heid, f, zweemfel, n.
A temperate air, eene gematigde
lucht.
To take air, luchr fcheppen
A new air of mujjck , een nieuw
deuntje; the air of one's face,
het gelaat, uitziet, of zweem-
fel van iemands wezen.
Air hole, lucht-gst.
To n'r^ luchten, droogen, y.
Airy. l-ichtig adj,
Aiunefs^ luchtigheid!, /.
A abaßer albagter, adj,'^alabaßer
box, aJbaster fiesch
Alacrity, wakkerheid fluksheid; f.
Alarm ,wap^n-roep, wapenkreet,
m. krijgsgefch'ci, alarm . n.; to\
ALL
en roer brengen.
Al'irming, vreesverwekkend.
■laf, helaas •
/lib, priesterlijk misgewna i, /.
Albeit, hoewel, niettegenftaan-
de, adv.
dtbion , Engeland.
Al-hymy, de gewaande kunst om
metalen in goud te verande-
ren , /.
A!chymifl, goudzoeker, metaal-
brander, m
Alr.oran, alkoran, Turkfche bij-
bel. m.
Akoye, alk-ove, /,
AL er , elzcriboom , m,
,raadsheer, vroedfchap,
fchcpen, m,
A ^ ierman of award, wijkmees-
ter, m.
A e, ale, Engelsch bier, n,
Ale-hoafe, bier-kroeg , ƒ.
AU houfe keeper , bier - kroeg-
houder, m.
Aleconner, or aU-tajïer, keur-
meester van 't bier, m.
Alegar, bier-edik , bier-azijn ,
Alembic , distilleerpijp, helm, m»
Algebra , ftelregcl, m, algebra
A'gid , koud, adj.
Alias , anders , adv»
Alien ,vreeHideling , uitlander, m,
To alienate, vervreemden, v.
ile endeavours to alienate the fon
from his Jather, hij poogt des
zoons g negenheid van zij-
nen vader af te trekken , o/des
zoons hart van zijnen vader te
vervreemden
Alienatinn. alienation, vervreem^
ding, /
To aliiiht, ami.igen, afzitten, v.; to
ati^ht from nis hoife, van zija
piard afftiigen.
giye the ala^m» alarm Haan ; to To ah^ht Qas a bird"), opvliegen,
found alarm alarm b azen ; yfevenéens, gelijk, adv*
alarm^hell, alarm klok ; alarm- Alwient, voedfel, n.
Vf'iich, wekker. A '^mentatïon , voeding, f,
To alarm , in roer brengen , fchrik A'-i^o> y. vrouw cn onderhoud»
aini3gen,te wapen roepen; y.( wanneer zij tuifchen tafel en
To alarm atown^ eene fiad in rejpl bed van barea man lefclwU