Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEC-
NEE.
20p
van nature godsdisnflig.
riatuie, natuur ,ƒ. aard, m,; U /j
hU nature, hec isz jnaarc; the
law of nature, de we t der natuur;
good-natured, goedairdig; ill-
T.aiured, kwaadaard g.
iVjvö/,fcheepsch adj , nuyal[lures,
fcheepsch voorraad.
T^aye , de buik eener kerk, ƒ.
Nayel, naveJ, \ nayJ-jiring ,
navelftreng ; navel ^'mbers,
kromhouten van een fchip,
Nayew, koolzaad.
Naufrage, fchipbreuk, f»
Naughtinefs, ondeugd, f.
weedig , nooilig , adj,
yecefarieSt nooddruft, he was
not pToyided with nee-ffaries,
bij was niet van bet noodige
voorzien.
?/te ffarily, noodwendigi jk ,fl</y*
To neceffttate, noodzaken, y.
Necfjfiious, nooddruftig, behoef-
tig , adj, lijk, ady
NiCtfity , nood , m. noodzakelijk-
heid, noodwendigheid, he
ir,iide a yirius oj necejfuy, hij
maakte van dt o nood eene deugd
h' i^ diiven to great neajfity ,hlj
is in groeten nood vervallen*
IVaughtY,onótiügen(\,adj ; naughtjlIVeck .hsls , nek, m ; neck-cloth ,
boy, ondeugende jongen.
Nary, fcheepsvloot, ƒ,
rfavigable, bevaarbaar, adj»:, r,a»
yigableriyer, bevaarbare rivier.
To navigate, varen, zeUen, y.
Navigation, zeevaart,/.
Navigator, zeeman, pi
Naum uhy, fpiegeIge*cchtop zee.
Tonaujeute, Witlgen, y.
Naufeous, walgeJ jk , walgacht'g ,
adj,\a noufevus tajle, een wal
gelijke fmaak.
Nautical, toide zee behooreade,
aaj,
A':'j',neen, geenszins, ady,\tofay
nc,y, neen zeggen.
l^:iZ3iite, Nazirener, m,
Neap-i'de, laag water, n; dead
neep, laagfte water,
N:ar, na , nabij. digt, bijkans»
fchier,zuinis/;. f ^adv.yneur at
ci.^r, nanftonds
near the piore, digt aan ftr^nd.
marly, nab-j, ady,
Nearnefs, nabjheid, naverwant
fchap, deunhe d , /.
Neat, net, zin del jk . adj.; neat
h(ufe, zindelijk huis; a neat
dyU, een nette ftijl.
iWa/,rund, varre ,vee, «.; neats
tor?!rue, osfentong,
N ntly, net, behendig ,
Ncatnefs, nethed ƒ.
Nebulous, misiigjnevehcht'gjtf/^;.
NeceJ/ary, noodzakelijk, nood-
das>halsdoek,/;2.;-:£f/k-/örr, bah
fuoer, halsketen; neck lace oj
pearls, fnoer paarlen,/.^
Necrvmi.iic^r, tooveaaar, duivels-
kuiifteoaar, m,
Nicromancy, zwarte kunst, too-
vtiij, ƒ,
Necromaniic, van de zwarte
kunst, a'j,
Neclar, godendrank , m.
Nedlarir.e, zeker gladde perzik,/*.
Netd, nood, m,; ifneed be, indien
- nood het vereischr.
Need, noodzakelijk , acj.
need ga, ik mrict noodzake«
lijk gaan; what need fo many
words t waartoe zoo veel woor-
den ?
Neeajul, nood'g, dienftig, adf,
Neecfuhejs. noodzakelijkheid, ƒ. .
Ntednejs , behoeft ghtid , ar«
moede, ƒ.
Needy, behoeftig, nooddruftij ,
gebrekkig, adj.
Needie, naald,/ ,• mariners needley
kompasnaald; neeale full of
thread, naald met eenen draad; .
«tf^^^/^WJ/A-,naaldwerk,«.; need^
Ie cafe, naaldekoker , m.i need'
le*makt.r, naaldemaker,»?.
Needlefs, onnoodig, noodeloos ,
adj, ',it would be needlefs, het zou ,
onnoodig zijn.
Needs, noodweiidiglijk , ady.
Needy, behoeftig, arm, catr..