Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
508
NAP.
nat.
Mu:uaUyy wederzijdss adPi
MuzzU y fmoe!, mu I, fw.
To muzzh, muilbanden , v.
Muzzling, muilband'ng,
MvofeSr bijziendheid, kortz'güg-
heid, f.
Myriad y lien duizend.
Myrrh, mirre. f.
Myrtle tree , m rrenboom , nr.
Myftety, geheim, «. verborkcn
heid,/.
Myjletious, geheim, verborgen,
diepzinnig, aiij.
Myftical, duister, verborgen,a-t//.
Mypcally , geheimkundiglijk, adv,
Mythologiji, fabelkundige, m,
To mythologize u ileg^en
Mythology, fabelkunde , ƒ.
N Ai
'J^o nah , betrappen , v.^
Nü'Ar, aspunt, n,
JVag, jong paard, n,
JVaift natuurliik, echt, ady.
Ü^ail fpijker, nagel, m,; to fcratch
with ihe nails, met de nagels
krabben; nail-fmit-, nagel- of
fpijkeimaker, w..
Te nail, fpijkeren, nagelen, v ;
to nail up canon, gcfchut ver-
nagelen ; to nail up a ajjin, eene
doodkist toefpijkeren.
I^mling, fpijkering,
JSakea , naakt, bloot, adj.; ftark-
naked, moedernaakt » half na
jté^halfnaakt; the naked truth,
de naakte waarheid,
Nükedly, naaUtelijk j cdj. & adv.
Rakednejs , naaktheid,
X^ams, nar.m, u ; 'what is his
name If boe is zijn naam? fur-
nc}*ie, toerriam ; chrijlcrt name,
doopnaam.
To name, noemen , een* naam ge-
ven, V.
Namer , noemer, m,
JSamelv , namelijk , adv.
J^ap, flaapje , uiltje, n,',to take a
nap, to gtt a nap., een flaapje
lemen, een uiltje vangen poi
rap clothlaken noppen, v.
Napkin, fervet,/.
Napi'efs, kaali adj.
N(.'ppingy nopping, /.
ppy , nopp g, vol noppen,
wollig, aaj.
Narration, vertelling . / verhaal
verflag; n.; he gaveaßortnar»
ralion, hij deed een kort verflog.
Narratori verteller, verhaal-
ler, m.
Narrow, naauw, eng, fmal, be*
krompen , adj. ',anoriow lane^
eene naauwe fteeg; a narrow
p^'lfage, een enge doortogt;
narrow foul, bekrompen ge-
moed, lage ziel.
To narrow, veroaauwen, naauw*
maken, v.
Narrow'y, naauwelijk?, ter naau-
wer nood, ady.
Narrowmfs, naauwte, engte, eng-
he d, f,
Nuftyx mojflg, adj. liik, ady.
Naßint fs, morfigïieid,/.
Natal, van de geboorte.
Nation, landaard, landzaat, m.
volk, n.
National, dat van een volk is;
tMional cty, de iïemdes volks,
iVöWye, aangeboren, natuurlijk,
adj^; Hollan ^ is my native coun-
t-'y Heiland is miin vaderland ;
the uüt'Yts of £: geland, de in-
boorl ngen van Engeland.
N-tiyify,gi.ho rte; Amfterdam is
the pluce o! my nativity , Amfter-
dam is mi;ne geboorteplaats.
Natural, natuurlijk, ad).; natural
inainotion , natuurlijke trek ;
natural dispnftiion, natuurlijke
gefttltcnis; natural fool, ge-
boren gek ; natural fon , on-
echte zoon.
Natural ß, natuurkundige , üs.
Natmalization, het fchenken van
het regt van inboorlingfchap.
To naturalize, een'vreemdeling
met het burgerregt begiftigen, y.
Naturaly, van nature, ady.; he
y^as naiurallyreligious