Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mus.
mut.
a07
UaH'iiude, menigte , veelheid , /
üi um , ftil, fus, interj ; to be mum
Ihl zitten.
Mum, mom, zwaar bier, «.
To mumble, mompelen , prutte-
len , babbelen, v.
Mumbler, mompelaar, m.
Mumbling, mompeling, prutte-
ling , habbeling, ƒ.
^/«OT^//«^/y,mompelachtiglijk,bab«
belachtiglijk, adv»
Mumn^er, vermomde,/«.
Èlumm-ty, raommerij, aperij ,gek-
ktrij , A
Mummy, mume, gebalfemd
chaam ,
lig-
Mumper^ pannclikker, m,
To munch, knaauwen, v.
Muncher, knaau wer,
Mundane, wereldsch, adj\
Mundation, reiniging, f.
Mandatory, zuiverend, adj.
Mtnicipatlaws, bijzoi>dcre voo^
regten aan de ftad gefchon
ken, ftads «regten, handve^*
ten, n.
Municipality, ftedelijke rege
ring, f.
Munificence , milddadigheid , f,
Mut.ifïcent, milddadig, adj,
ü/z/ßiwtfwf^ftcrkte, vesting,/, bol-
werk , n.
Muhition, zie Ammunition.
Mural, dat van den muur is, adj,
iMtfrder, moord, doorflag, m.
To vermoorden,dooden,v.
Murderer, moordenaar, m.
adj
Murdeious , moorddadig ,
lijk, adv,
To marmer, ruTchen,morren j)rui-
celeh, muiten. v.
Murmurer , muiter, m,
Mufrain, de fterfteonderhetvee.
Mufcadei. w/Hrf,muskadtlle w»jri,w
Mucfadine grapes, muskadellen,
ƒ. plur.
Muf de , fp; er, ; the m uftle of the
hand, de muis van de hand.
Mufculous, vol rpieren, adj,
Mafe, zanggodin, zangheldin , ƒ.;
tht mufes, de zanggodinnen.
To mufe , peinzen, overdenken, r«
Muf er, peinzer, n,
Mnfing , üverpc nzing, f.
Mußiroum, pa<ideftoeJ, f.
yjufical, muzikaal; mufical itt"
firumcnt, fpe'.-ltn g.
Mufically, zangkunftelijk , adv*
Muftcian , zangkimftenaar , fpeel-
m^D j zanger, m.
Mußck, zangkunst, zangkunde,
maatzaflü, f.
Miifk, musket, ; Muß^cot^
civet-kat, f.
Mulket,xQZZ, musket, n ; the butt-
end of a mujkct, de kolf van
een musket.
Mußttesr, fchutter, m,
Mttßey, geur g, welrekend,
Mujlin, fijn neteldoek, n,
Muß , most, m,
'fo muß, moeten, v,; it muß needs
he fo ^ het moet noodzakeiijk
zoo ziin.
Mußaches, 'A^i'-ff^rs, knevels,«.
Mi'-fiard, mostaard, nt.
C') mud er, wai>enfch ouwen, heer-
fchouwen, monfteren , v-
Mußerirg, wsp.nfchouwing,/•
Mufly, muf, mnffig. adj,
Mußinefs, m' ffjg h ei d,
Mutable, veranderlijk, wispel-
turg, ongUta i^s adj, üjk,
adv.
Mutablenefs, mm bt.ity, verander-
li;kheid, wispt-iturigheid, on*
geftadigheid, /.
Mutation, verandering, f.
Mute, ftom, fprakeloos, adf.
To mutilate, verminken, y,
Mutilation, vermlnk'ng,
Mutilous , ver > inkt, adj.
Mutineer, oproerige, muiter,
oproermaker, m,
\httiinous, oproer g,adj. lijk, adv,
MuOny, oproer, n- opftand, m»
To mutiny , oproer verwekken
To mutter, mompelen, y.
Mutterer, mompeUar, m.
Muttering, gepruttel, gemor,
Multon, fchapenvleesch, n.
UutußU onderling,
I
«J