Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
906'
MVK.
MUL.
mould, in een vorm gieten.
To mouUi vormen jfaifoeneren, y.
To mouldy befchimmelen, v*
Movldahle, vormbaar, aJj*
Moulder, vormer, m,
To moulder^ to moulder away,vtv•
molmen, wegrotten, y»
Mouldy, befchimmeld, fchimme-
lig, adj ; mouldy bread, befchim-
meld brood; to grow mouldy,
befchimmelen.
Mouldinefs, befchimraeldheid, f
Moulding, het vormen.
Mound, wal, borstwering, f.
Mount, berg, w.
To WO«;?/, opklimmen ,op(ltjgen,v ;
to mount the beach, de bres be
kl mmen; to mount on horfeback,
te paard ft jgen.
Mountain , berg , m.
Mountaneous, bergacht'g, adj.
Mountebank^ kwakzalver, m,
To mourn, treuren jrouwig zijn, v,;
flie mourns for her hufband, zj
rouwt over haren man.
Mourner, treurder,
Mournful, treurig, rouwig, adj^
lijk, adv»
Mourning, treuring, ƒ. rouw , m.
MouCe, muis, ; field- moufe, veld
muis.
Moufer, muizenvanger, cat
is a good moufer, deze kat is
een goed muizer.
Moufing, muizen vanging , f
Mouth, mond, muil, fmoeljbek^w.,-
the mouth of a ^tföy?,beesten muil;
the mouth of an ox, osfenfmoel;
mouth of a bottle, mend, of
hals van eene flesch ; word and
mouth, mondelings; ïï/fj^ mouth,
fcheve bek ; to make a mouth ,
den guig fteken; mouthful,
mondvol.
To mow, maaijen, n; to mow down^
afmaaijen.
M.w^ eenkoomofhooifchelf, ƒ.
M'jwer, maaijer, m»
Mowing , maaijing, ƒ.
Much, veel, adj,;ha is much older
than ly hij is veel ouder dan ik >
much good may it do youy weï
moge het u bekomen; with
much ado , met groote moeite»
Muck, mest, m,; muck-hill, mestr
hoop, m,
7o fKuck, mesten, r.
MucKheil, misthoop, m%
Muckinefs, vuiligheid, ƒ.
Mucous , fnotierig, lijmerig.
Mud, modder, klei,leem, /flijk, ^
n ; mud^wall leemen wal.
To mud, bemodderen, y»
Muodinefs, vuilheid, ƒ.
To muddle, llobberen, v.
Muddy, modderig, vuil, drab-
big,muddy w^/^r,modde-
rig water ; muddy wine , vuile
wijn.
To muddy, beroeren, in de war
brengen, y.
Muf, mof, ƒ.
Muffle, bedekken, bewinden,
muilbanden, ook onverftaan-
baar, binnensmonds fpreken*
Muffler, muilband, m»
Mug, pot. m,
Muggijh , fchimmelig, adj»
fifulberry, moerbezie, fi
Mulct, geldboete, f
To mulct, in de i>oete flaan.
Mule, muil-ezel, w.; mule^driy»
er, mu lezeldr jver,
Muleteer, muilezeldrijvej, m.
To muil wine , Wjin heeimaken , v.
Muiled wine^ w jn met fuiker en
fpecer.jen hret gemaakt.
Mülln, barbeel, (zekere visch.) w.
Multiform , veelvormig, udj.
Multangular, veelhoekig, adj*
Multipede, duizenpoot, m*
Maltipliable , vermenigvuld gbaar ,
adj.
Multiplication,vtxmQmgvo\d\i\ü%,
Multiplicity, veelvoudigheid, ƒ.
To multiply, vermenigvuldigen,
vermee,deren, y.
Multiplyer, vermenigvuldiger, m».
A/«//(/>/^/«^,vermenigvuIditing f\
multiplying • glafs , vergroot-
glas,, ff.