Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 MON. MOR.
Monomachy, tweegevecht,».
Monopolijl^ opkooper, w.
To monopolize, opkoopen. v.
Monopoly, dXlttvikoo^QxiU f- op-
koop, w.
Monoflich, eenregelig vers.
Monofyilahle, eenlettergrepig, adj,
\ mole trapMonotony-, eentoonig, cdj.
vd\, j,mole-catcher, mo\\<tn'Monjler , gedrogt, wa'nfchei:rel ,
vanger,w. ; wo/tf-A///,moUho»Sh monfter, n,; fea monjier, zee-
Mole, fteenen beer, m. raonfter.
molefl, moeijelijk vallen, last , wan fob a pen, god rog •
zjn, kwelkn, v. tig, monllerachtig, adj^ lijk>
Muifi^ vochtig, dof,
To moijlen, bevochtigen , y.
Moifluer, bevocht ger, m*
Moiflnhng, bevochtiging, f.
M'iiflnefs, moijlure, vochtigheid,
f, vocht, fap, n,
Molar-teetk^ maaltanden, m.
'Molefïationy overlast, tjf,
Molejier, kweller, w.
,To mollify, verzachten , y.
èlollifiahle^ verzachtend, adj,
iMollffier, vcrzachter, m,
ifollificction, verzacht'ng. f,
Molten, deelw. van to molt,,
êfoly, wilde knoflook, n.
Mom'e^ houte klaas, domoor.
WLoment^ oogenblik , fj.
^oOTtffl/rfjry ,oogenblikkclijk, ady
'Monarch, alleenheerfcher, m.
Monarchal, alleenheerfchend, adj.;'
monarchal government^ «en
hoofdige regering.
alleenheerfching, mo
narchïj, f,
Monaflry, klooster, n,
Monaflerial, dat tot het klooster
behoort, adj,
Monday, maandag, m,
Motuy, geld, n ;fmall money, klein
geld ; current money , gangbaar
geld ; to coin money, geld mun-
wn ; to lend money, geld uitlee
«en; to borrow money, geld
«fleenen.
Mhnger, kramer, koopman, m.;
iron-monger , ijzerkramer;
cheefe monger, kaaskooper.
Mongrel, halfflag, n,
Mo . itoT, vermaner, waarfchu
wer, raadgever, m,
Muniiory, vermaanbrief, m*
Monk i monnik, m.
Monklfk, moDnikr.ch:Jg, adj,
MonHy, meerkat, f aap, m*.
alUcnfj^raak,/.
adv,
Munt&ro, jagers kap of mmsi
Moith , maand, ƒ.
Moruu^s-mind^ groote trek.
Monthly, maandelijksch , adf.
Monument, gedenkteeken, n.
Mood , m. luim, fyhe was in
Ö« wooflTjhij was in eene kwa«
de luim;/Ä<? mcod of a verb,
wijze van een werkwoord
imperative mood, de geb edi.Q-
de wijze.
Mijody .vol kuren, gemelijk
Moon, maan,/nieuwe
maan; full moon, volle maar;
half moon, halve maan; the
ßrß and laß quarter of the
, het eerfte en laatfte kwar-
tier van de maan ; eclipfe "f ihe
verduistering der maan;
mocn-ßiine, manefchijr, , m.
Moor, marfh, moeras, /.
Moor, moriaan, w. 5 Moor hen,
meer-koet, /
To moor a ßiip een fchip vertui-
jen, V,
Mouriß, moerasög, adj,
]\Joot, oefen-pleidooi, a»
Mop, ftok, dweil, m,
To mope, druilooren , v.
Moral, zedelijk, rnanierlijk, ze»
dektind g, adj, lijk, ad^j ; moral
philofophy, zedelijke wijsbe*
geerte, zedckunde; the motal
of a fable, zedeles.
Morality , zedelijkheid , f.
To ,zedelijk uitleggen, y.
MQIGHzct^ jieaviucesteri m.