Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1S9

MIX.
MOI;

Misforlungy ongeluk, ongeral, f^yixtly , verwardelijk, äYy,
Mißapy mislukking, f.
Miftnformatton , kwade onder->
rigcing, f,
Tn mißead, misleiden, v»
M:jiiader, misleider, m,
Mißeadingy misleiding, ß,
To mifreprefent, verkeerd ifma-
len, verkeerdelijk voordellen,'
valfcheljk u tbeelden, y,
Mifreprefentation, valfche uit >
beeldiog, f.
Mifs, jonge jufitonw, ongehuw-
de dame,/
To mifs, misfen, r.; to mifs the
mark , het doel misfen ; to mijs
his blow- zijn' flag misfen.
Miß al, m sboek, n.
To mifhape, mismaken , y,
Miifion , zending , ƒ.
Mtjfionafy , zendeling , m.
Mi[fehtoe, marentakken, (gc
was dat op de boomen groeit.
To mijfpeak, zich verfpreken, v.
Miß, mist, m*
Mißake, misflag , m,
To s vergisfen , y.; if I do noc
mißake myfelf, zoo ik mij n et
bedr eg5 you mißake me, gij be
grijpt mij kwalijk.
Mißakob/e, misvatbaar, adf.
Mißak'ng, misvatting, f.
Mißrtfs , meesteres , de vrouw
van het hu s, ƒ.
Mißruß, mistrouwen, n.
To mißruß, mistrouwen, y.
Mißrußful, wantrouwig, achter-
dochc'g, aaj. lijk, adv,
Mißy, mi«;rg, cdj, mifly weather^
mistig weder.
To mijunderßand, misverflaaa, y.
i^Z/w/i?, mishandeling, ƒ.
To mijufe , mishandelen, y.
Mite, mijt , klander , f.
Tomitigate , verzachten , v.
Mitigstion, verzachting,/.
Mitigant, verzachtend, adj,
Mltrens, wanten, mofjes, /.
Mitre, mijter , ƒ.
T" mix., mengen, y.
Mixm 9 Y^f^eoSUlf > fi
Wrture, vermenging, ji
Mizan^mafii bezaans mast , ƒ.
Mojn, gekiag, getreur, ir.
To moan, omeenig djjg treuren, v.
^ïoat , gracht om een kaaceel, /•
Mob, graauw, gel^uis, n.
laag, getocen. t/I.
, bewegelijkheid, f.
J/ö^r^, befpotting, befcMmping,/ ;
mock.Jlile, boertige ftijL
To mock, befpotten, befchimpen ,
begekken, fiaapen, y.
i/jc/fe/r, btl>otter, befchimp^,«.
Mockery , befpotting, f.
Mockingly, op eene fpotachtige
wjze, ady.
M.Mlnlity. toevallig verfchil, •
Mode, wijze, manier,/.
Model', voorbeeld, ontwerp, r,
rowof/^^,fchikken,naareea^o:) •
beeld maken , y.
Moderate ,mm%, lober, befche!-
den , gemat gd, adj.
To mnderate, matigen, v.; to mode-
ratshis anger, zijne gramfghap
matigen.
Moderation, matiging, f.
Moderator , beftuurder, m.
M'.dern, hedendaagsch , adj.
To modernize, naar den hedeniaa^*
fchen traat doen, y.
Modeadjadv.
ModePy, zedighfld, ƒ.
Modification, fchikking,
geving, bepaling , /.
Modifcable, verfchrikbaar, <tdu
To modify, fchikken, ï>?palèB>
vormen, y.
Modi/h, zwier'g, adj..
Modiihly, zwierigl jt.
Modtpinefs ^ zw erigheld , /.
Modulation, trilling der (Ttim
in het zingen, /.
Mohair , gre*n, kemejsgaren ,
Mohocksfiraatfcbende/s , m.
MQiety,MU;f.
To /noi/, woelen, wroeten.y.:^/ toitf
and moUs toget riches, hij w.^elt
en wroet om rijkdomloent
V9r|ad«rciv
m