Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mil.
MIN»
ao
metarnorphops gc-
daaniewisfciing, f>; Ohio's m^-
jherfcheppipgeii vai
Ovidius.
hietfiphur, leeDfpreuk, ƒ. over
dragt, m*
Metaphorical, ontleenJ, onelgen-
ical exprefion, eene verbloem
de fpreckwijze.
Metaphorically, verbloemdelijk ,
adv,
Mttaphyftc, bonennatmirkQnde, /
Metaphyftcal , bovennatuurkun-
dig, adj.
To mete, meten, v.
Meteois , lucbiveTfchijnfelen, n
verhftvelingen, m.
Method, wijze, manier , leerwij
ze, orde, ^nr gting, ƒ.; he hat
a good method, hij heeft eene
goede inrigt;ng.
Methodical, ordelijk, adf,
M ttopolis, hoofdftad , f.
Mettle^ vuur,n moed, m, wak
kei heid, f.
Mew ^ meeuw, w. ([zekere vogel }
Niccy muizen,/.
Middle, midden, n.
Midwife^ vroedvrouw, ƒ.; man
midwij^, vroedmets'er, m^
Mi^ht, magt, ƒ. vermogen. »,
kracht, ; with all his might,
met al zijne magt.
3f>ghl, als I tJght, 'k mcgt.
Mi ^ hit nefs ,ƒ vermogen,»,
Mighty, magng, aaj.
Migration, verhuzing,/.
Miich'cow, melkkoe, ƒ
Mild_ zzc^t, mal.th, adj.
Mildew, honigdaa'«w, m*
Mildly . zachtelijk, adj.
zachtheid, malschheid,/,
Mile, eene mijl, f,
Mvf i^,duizeudblad.«. 'een plant.,
Mi'itant, ftnjdend, adj.
Military, dat aan het kr. jgswez» r
behoort, cdj.
Mi i in, landfoldaten , m,
Mil^ melk ,/ ; curdled-tnilk, ge
ilremde melk, dikke melkbut
ter'frMk, karnemelk; mllt^'n^l'^y
melkmeid; melkend
mer , m ; miik'p\,rrtdge, meli-
pap, f,
To nilk, melken, y.; to milk the
cows, de koe'jen melken.
Milky, melkachtig, adj*
3Ii!lymo]en ,m.;wir.d'n.in, wind«
molen; water miil, w.itermo.
iQTï', faw-n ill f zaagmolen ',milj'
ßone, molenfteen, m,
To mill, malen, geld ftempele»
. randen, y»
Millepedes, duizendbee»,«.pj$f«»
bed,
Miller, molenaar, m,
Millet, gierst, f,
Milliary, mijlpaal, m,
Milliner, modekramer, m,
Million , m-llioen, n.
Milt, milt, f; milt offißes, fi^
van visch.
Milter, hommer, mannetjes visch,
m,
Mime^ klugtfpeler, naaper, m,
To mime, kluchten maken, y,
Mimical, potüg, adf,
3Ttmrally, op eene potöge wij«
z.% udy,
To n.'ir.ci^klem hakken,
meat, gehakt vleesch, n.
M'ncing, verkleinend, verMoèmd,
gemaakt, adj,
genioed , n. de ziel, de |e»
Uachfcn, ƒ het verftand , zin^
m. metttiing, ƒ,; an eyil mind^
een boos gemoed; the minds of
thf people were txafperatté ^
de gemoederen vnn het vcïk
waren verb tterd; ƒ haye stf
mmd to it, ik heb er geen* zU
n.
T- näiid , beti achten , acht ;evcii ;
waarnemen , behartigen,
viind what yo'J are about, let op
hec geen gij doet; miad yr>mr
htaHh, geef acht op awe gl»
zone heid.
Mlhdful, indachtig, zofgvnldif,
^dj,
:'ündfnlnefs, aandachtigheid, f<,