Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
MAS.
mat.
397
klomp, hoop. Ni»
misfe , mis, ƒ.
fckTijven,v.; to mark wUk c h-tlMaronry, metfelwerk,
iron,brandmerken; fo mark outn^ M.fquerade, mommen], /•
piece ofgrcand for a camp, cej Majs , "
léger a^'fteken.
Market, market-place, markt, f,;
herlmarket, groenmarkt.
Marking , merking, ƒ.; marking
iron, merkijzer , n.
Marksman, goeJe fchieter, m.
Marl, mergel, vette aarde, f.
Marmalade of quinces, kwe-
vleesch ,
Marmofet, meerkar, ƒ.
Marriage, huwelijk, tronw,
bruiloft, /.
Marriageable, huwbaar, adj»
Marrow, merg, «.; marrow- bone
mcrgbeen,
To marry, trouwen, huwen, »
Marrying, trouwing, ƒ.
Marjh, moeras, ƒ. veen , n-; marjl
ground, moerasiig land ,* marßi
mallows, heemsworielen, m,
Marpial, maarfchalk, m,', to mar (ha'
a procefiOtty een' optogt in ord<
fchikken.
Marßiafßip, maarfchalk fchap, n
Marßy, moerasßg, adj.
Martial, krijgskundig, tf^y,may
tiallaw, krijgswet; court mar-
tial, krijgsraad; martial difci
pline, krijgstucht.
Martin, gierzwaluwe, ^
Martinmasn St. Mardjns dag,ff<
Msrtyr ,martelaar, w.; the booko^
martyrs, het martelaars boek.
Martyriom, martelaarfchap,
marteldood, m%
Maryel, wonder, n.; it is no mar-
vel, het is geen wonder.
To marvtl, vcrwr;nderen, v.
Mane.lous, wonderlijk, wonder-
baar, adj. lijk adv.
Masculine, mannelijk.
Maß , mengelmoes, n,
To maßt, mengen» v.
Maik, momaangezigt, grijns, «.
marker,
To maß , vermommen, v.
Maßing, vermomming, /,
Mafon^ metfelaar, m.
:>l:,facre, moord , m.
ró m..fanre , moorden, vermoor,
den, doodHaan. v,
M five, mefy , w gtig, digt, lou-
ter, vast, adj,
Mt.jfinejs, wittigheid, /*.
Maß-, mast, m ; a fhtp with tlkei
mafts, een fch p met dr'e mas-
ten; mizzen maß, bezaans-mast,
mcin-maß, groote mast.
Maßer, meester, m ; maßer'farts,
meester der vrije kunften.
To mafier, overwinnen , wrraees-
teren , v-
M.ßerly, mcesterljk, adv
Mujierpiece, meesterftuk, prött.
ftuk, n,
Maßication , kaauwing,
Maßich, mast k , ftopvcrw.
1/ty?//> groore hond , m,
\lat,mu,f, .
Co mat, met matten beleggen, oTit
malten pakken , v.
Match, zwavelftek, m, Jor»t,/.';
match , wederga , partjj, f.
huwelijk , n, ; match makgr,
zwavelftokmaker, lontmaker ^
koppelaar, w.
To match, paren, pasfen, zaipsr»
koppelen, y.; wellmaulud, nti
gepaard; thofe horft-s are Hi
matched, die paardenbij»
lijk gepaard.
Mit^ habie, dat wel gepaardi«,
M ich.s, zwavelftokkcn, loiïÖft
M^-ching , par ng, /.
Maichlefs, weeré&loffs ,
loos, adj.
Mate, maat, makker, m»
To mate , paren . bi eenvoegön, v.
Material, ftoffelijk,
Materials, ftoffbn, f, plur.
Maternal, moederlijk, a^j.
Mathematical, w skunibg, a^^. ;
mathematkil demonßrations ,
w skürfti^e betoonmgen.
'MaihemtHtcaily, w.'skiïHd afcjh/^y.
^ 3