Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
MAN.
MAR.
hafn's , adj* l'ik , adv,
Matifulnefs, dapperheid, ƒ.
Mange, fchurfd, adj.
Matiger, kribbe, adj,
MtPginefs, fchurfdigheid, f,
oprijten,verfcheurea^v.
Mingïer , flord ge voorfnijder ,»7.
i^faraling , fcheuring, oprijting, ƒ.
hianlmd, mannel jkheid , f,
lianiac, bezetene, m,
MarAfeji, opjnbaar,klaar, adj,; it
is manijejl, 't is openbaar, 't
blijkt openlijk.
TotnarJfeJi, openbaren, openbaar
tnaken, v,
J^arAjejl, verklaarfchrift, n,
êlanijfjlation, openbaring, f,
Atcnifejïly, openbaarlijk, open
1 jk, ady,
Mfanijntd, veelvoudig, veelvuldig,
adj. lijk, adv,
klanifoldnefs, Veelvuldigheid, ƒ.
Jkfanikin, mannetje, n,
kfaniple, handvol.
jjfanki/id ^ :nensckdom, menfche-
Hjk geQacht, n,
Miulincfs , mannelijk wezm ,
manrcUk gelaat, n. dapper-
heid , f.
^anty, msinn'jli'k, adf,
MfinTaT,xi\tTï QT, wijze,gewonnte,
/; in thts manr -'i^on deze wijze.
Manners, zeden, n;an;eren, ma
xTicrliikhcjd , f.;good manr.en ,
f^de manieren j to leat n man-
ren, manieren leeren; ƒ wtü
ifach hlm mannets, ik zal hem
betere manieren leeren.
N.ivncHinerr^ manicriiikheid, wel-
levendheid , /.
J^innr ,'hecren goed, r, heerlijk
iieid , f.
kams liuls,;!.pastorijƒ.
Manjion , woning,
idanfim h.ufe, woonhuis, f,
t^iliUflhter, mflt^Öaf, w.
fi^tnjueu, lam, mak, adf,
■Manfnefnde makheid, f,
7ié mantls, Ichuiiuen , pruisen,
Ta majitU^ bemaaceUn, bedek*
ken , V,
Manp'e, mantel, m,
Mantua waker , vrouwen kleeder-
maakfter, ĥ
Manual, handwerk , «.; manual.,
handboek, n,
ManufadluTe, gewerkte (lof, f,
ManujaSlnrer, handwerker, m.
Manure , mest, m.
To manure, befchou wen,mesten,v.
Manuring, bemesting, ƒ.
Manufcript, handfchrft, n.
Many , raeni^, veel, adv how ma^
ny a^e there % hoeveel zijn er^?
a good many. eene goede me-
? hjvf many times, hoe me-
n'fmaal
Maf', kaart, landkaart,/.; map of
the world, wereldkjuc.
Maple, mastboom, m,
To mar, kvvetfen, bederven,
V.
M. rl^ie, marmerfteen , m.
Marble-cutter , marmerlleenhou*'
wer , m,
To nittrbU , marmeren, v,
March, lentemaand , f,
Mcvch,to%x^ optügt, aantogt, m.; i«
heat the march , den marsch
fiaan.
To mr.rch, optrekken, y,; to march
rf aftrekken.
M^rchionefs, markgravin, ĥ
Marcid, verwelkt, adj.
Mare, merrie, /.; nighi-inare ,
iiaclitmerre,
Marz-Kiid , meermin , /.
Mugarite , parel, m,
yi-iigif, ranJ. w. kant; margi»
/ ro.fr.-, kantieekeniiigcn.
Mir'rpc^i, goudsbloem . /.
M.jhra:n, niarjol m ,
Marine, i. t de zee behoo^ende^
Mariner, matroos, m
M .i ' -ric, aan den zeekant gele*
, of wat de zee betreft.
.V>A,nierk, teeken , merktee-
kfn,daelvUt, doel, n. ',markof
ftlyer, mark zilver ; mark of
I gold, mark goui^
[Tomark, merken, teekeiïcn, óp-