Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
194-
MAI.
M AJ.
lus a maggot in kis pate, hij] Ujk, adv.
heefc grillen in de kop. [Majcfly, h crlijkheid, hoogacht.
AT^pr, tooverkunde, geesthan- baarheid, onizagchelijkheid, op.
del,zwarie kunst, tover j, A perheerlijkheid , grooimagilg-
Magicaly tnoverkundig, adj. be d , majefteir, ƒ.
Magician , zwarteki.nftenaar,toc- Majeftic ,maje[lical, hoogachtbaar,
ven aar, m. heerlijk, adj.
Hagijlerialy meesterljk, mees
terachtig, adj
flagiftery, meesterfchap,
èiagijlracyt overheidsambt, n.
overigheid, f,
^lagijlrate, overheid, ƒ.
Magna charta , groot wetboek , n,
Mrgnanimity, grootmoedigheid,
groothartigheid, kloekmoedig-
heid,/.
lïagnanimoHS, groothartig»groot
moedig, kloekmoekig, adj. 1 jk,
cd-».
Mlagnety zeilfteen, m.
Magnetic^zzt ZiCh trekkende hoe-
danighe d.
hlagf.et'ijm t magnetismus,
hUgnifiier.eey practit, heerlijk-
heid , ftateliJkheid , /.
Magnificent-, prachtig, ftatelijk,
heerlijk, trefleJIjk, adj.
To mcigKify's \Tïï:rooten, verhoo-
gcn,verlKn^, prijzen, groot-
maten, y.
•èlagiüfying. grootmnking,
nifying ghjs, vcrgroot^las, fi.
Magniliide . gtooil» d , groots
IC,/.
Müg'pt» % «kiter, p.
èUhomttau , luthoaicdt», ».
M 'dometifm , Tuikfche Oods-,
dienst, my
oldmaiJ.Qu-
de vrijster; u:t*id*feryant, dienst-
maagd, d enstmeid ; cham^
hcr-maid, waiting-maid, ka.
tnenier , kamermeid; n^aids oj
hoitour ♦ ftaatjuOers.
rog, (▼•schO
ATa/Vtfn , ïtcisje ♦ vrijjier, ƒ.
Metk'en-ftafr. Vcopshaar, C^CD
kruid ,) n,
midtnhead, maagdoniA
Mfiier.ly, mtidsnlike^ .«ilgic
Maj-flicaUy, op eene heerlijke
w jze, ho<>gachtbaariijk , ady.
Maily maat, vales, post, n.
To maim verminken, kwetfen, y.
Main, voornaamfte ,,grooitte, adj»\
the main thing, de voornaamfte
zaak ; thsy a/^r&e in the main,
zij komen 'n de hoofdzaak
over cen; the mam jea, de
groote zee, de ruime zee; the
main land, het vaste land; the
main gu^rd, de hoofdwacht;
main maß, groote mast; mait:
/<îî7,fchoverzeil; main top-maß ,
groote ftreng; main topgallant
maß, de groote bramftcng ;
main yard, groote raas ; main
top fail y mar>'zeil ; Ki'ûn braces,
brasfenvande grootc ra,* main
pieets » fchoten van de groote
ra; moinßay, de groote ftag;
mcinßrowds^ heofdcouwen vaa
de groote ma^t ; main cha'm%,
groote nist.
Mainly, voornamel jk, ady.
Mainour, geftolen gocd, n.
Mainpernable, ontfla«nb;ar, onder
borgtogt, aéj.
Main-pnzey handtasting,/•
Vu main-prize, borg flellen, y»
/'o tfzv/wißw, handhaven, voorftaan,
T^rdcdi^ea, ftaande houden,
onderhouden, y.
■Lintaihable, hsndhaafbaar, ver-
dL'd"^b4ar, étdf.
l/'.hu.ifier, bandhave!*. verde-
diger, onderhouder, m.
iVjin cnanct^ handhaving, ver-
de.tUuîg, onderhouding, /
Mi^jor . grooter grot-tfte, v. ; the
mijor party het grootfte deel.
(d'Ajor , majoor, tn ; the major of
a regin>ent, de •pper-hoopmaji,
of «ilOM vw eem se^uamu