Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
€91
LUC.
hver of learning, liefhebber
van geleerdheid.
Lovivg , vriendelijk . minnelijk ,
minzaam , adj, lijk , adv,
Lovinuktr.dnejs t tederheid, f,
Lovitiily, op eene vricndel-jke
vv jze,vriendelijk, adv*', he em-
braced me yery tovingly, h jom
belsde mij zeer vriendelijk.
To lounge, lanterfanten Jedig loo
pen , V.
Lnufe. luis,/;
luizig, adj,; aJoufyfsllow,
een luizige vent.
LöUfifiefs, luizighe d ; ƒ.• ♦
toutijh, ongefchikt,lomp,ö^?v.
Low, laag ,adj. ; he is of low ex-
traBion, hij is van geringe af-
komst ; corn is at a low rate.
het koorn is op een' lagen prijs;
alowvoice flaauwe ftem ^
it is low water , het is laag wa
ter; to bring low, vernederen ,
verootmoedigen, verzwakken
doen vervallen.
To /oW, loeijen, bulken, v.
Tolower, verlagen, vernederen,
lager maken, v.
Lowermojl, laagfte, adf,
Lowifigt geloei,
Lowlyt nederig. adj,
Lowlinefs neder gheid , f,
Lowne/s , laagheid , geringheid ,/
Tolcwr, ftuurschkijken, donker
uitzien, v.; lowring countenan
ce, ftuursch gezigt,
Zrow/W/e/^», droeviglijk, donker-
achtig , adv*
Lfyal, getrouw,arj, lijk ,ady,; /c
be Icyal to his piince, zijnen
vorst getrouw zijn
Loyalty, getrouwheid, /.
Lubber, logge, lompe vent.
To lubricate, glibberig,
maken, v,
Lubiiiious, flibher g, adj,
Lubriciiy, flibberigheid,/,
Lucid, helder, adj
Lutidity, helderheid, f*
Lucky geluk, Ihave noluck
ik heb geen geluk.
LUR
Lucky, gelukkig, voorfpoedig,
adj. lijk, adv,
Luckinefs, geluk . n.
Luxation, worftel ng, ƒ.
Lucre, Z'^w n , voordeel, profijt,
n for the fakeof lucre, gewins
halve.
Lucrous, voordeelig, cdj»
Ztfcrtti'fi«o»,nacht-ftudie,/.nacht-
werk, n,
Luculent, klaar, duidelijk, adi,
Ludfication, befpotting, fpotter-
nij,/.
Lug , oorlap , m,
To lug', trekken,flepen, y ito fug
by the ears,bi} deooren trekken.
Lusg^e, zware ball ast, fleep,w.
trekking,/.
Lugubrious, rou ^ ig. droevig, a j,
Luke Warm , laiuvv . aaj,
To lu/l, fus.en,v.; to luUcjl.i^'p ,\n
flaap fusfen.
Lumber, rommeling , prullen, m*
Luminarits, lichten, n.
Luminous y lirht, helder, a-^f.
Lump, klomp, brok,«?, kluit,/.
Lumpipi, zwaar, grof, af*j.
Lumpijhly, op eeae lompe wijze,
adv,
Lumpipmefs , plompheid , /.
Lunar, as the lunar eciipfe, maans-
verduistering-
Lunacy, maanziekte, mamzuch-
t gheid, krankzinnigheid, f.
Lunatick, maanziek, maanzuchtig,
krankzinnig, adj,
Z-yrtcA, ftuk,deel,maal n.;agreat
lunch of breed, een groot ftuk
brood.
^««t/r^rr/,ftuk homp, « •, an
afternoon*s lunchion, een vier
uurs ftuk.
Lungs, long, /.
ghdL'ing'Worth , longekru'd, t/,
Lup'm , lupijn , vijgenboom , m.
Lurch, dubbele winst./.; to lea\e
one in the lurch ^ iemand ver-
laten; to lay upon the lurch ^
op z jne luimen liggen.
To lurch, loeren, y.
Lure^ lokvogel, w, lokaas , n.