Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
LON.
LOV.
191
Lofjgimanous, met Urge handen ,
adj.
Longing. verlanging,/'.; tfie lon^
ing of women, de belustheid
der zwangere vrouwen.
LonrM'ide, lengte, ƒ.
L'ingfome, vervelend , adj,
Longfujfering, geduld g ,
Loooy, plompe vent, m,
ro/oc/,loef,wind.rijde,/.,-/pf/«^-
your loof, loef opi'loof up,
oploeven, v«
Look , gezigt, gelaat , uit-
zigt, n.
Jo /ooit,kijken, zien, v.; look there,
z e daar; to look af quint, fcheel
zien; to look up ^ opzien;
look about, rondom z'en.
Looker on , aanfchouwer, m.
Looking, ^t zien; mking-glafsy
fpiegel, m.
Loom , geiouw , weefgetouw, n.
Loom-gale , gematigde koel-
te , ƒ.
Loon, fchurk , deugniet, adj.
Lofp, lits, ƒ. ; Loop-holes, lits-
gaten, n.
Looped , vol gaten, adf.
Loofe, los, ruim, onbezonnen,
adj.; he leeds a loofe life, hij
leid een ongebonden leven,
to get loofe , los raken.
To loofe , losojaken, ontbinden
verliezen, v.
To/(/o/>/7, losmaken, ontbinden,
openen , v.; after he had loofensd
the ßip, na dat hij onder zeil
gegaan was.
Loofely, loofelijk, losjes, adv,
Loofcnefs, losheid , losl jvig-
heid,/. loop, buikloop, m,i,
a loof ent fs and vomiting togeth
er, het bors, of boors.
lAiofcning, "»t losmaken, n,
To lop trees, boomen fnoeijen , v.
Loquacious, praatachtig, babbel*
achtig, adu
Loquacity , praarachtigheid , f.
Lord. heer , m, S ihe lord major of
London . de lord majoor, of
burgemeester van Londen;
tht Lord God, God de Heere j
ncwlords,newlaws ^hi^wviQ hec»
reo, nieuwe wetteu.
T'j tcrd, den hoer fpelen, y.
Z,&*'ii/yifluelijk,prachcig, trotsch ,
grootsch, adf.
, heerfchap, heerl jkheid ,
heerfchappij; lordfhip , manor ,
amhachis-heerlijkheid, f.
Lore, les, leering, ƒ.
To lofe, verliezen,v ; tolofecolour^
van verwe vefch'eten ; to loje
hts ^^^otff, verloren arbeid doen;
to lofe his life , zijn leven ver-
liezen; to lofeground, wijken*
Lofer, verliezer, m.
Zro/f,verlies, nadeel, n. fchade, /,
I am at a lofs • ik fta verlegen.
Lot,\ox., n. kaveling./; it may come
tobe ourlot, misfchien zal bet
ons te beurt vallen; tocaß lots ,
het lot werpen; tof, door *t lot;
to pay fcot and lot, fchot en
lot betalen.
onwillig, afkeerig ,
lamlothtodu it, ik ben onwil-
lig om het te doen.
Lotion, wasfching, f.
Lottery, loterj',
Loud, luid, adj.; aloud, overluid,
lu d u t, adv.
Loudnefs, geluid , geklank, n.
LovMiefde , mio, vriendfchap,
f.',brotherly luve, broederlijke
liefde; felf-love, eigenliefde;
outofloye, uit liefde;/« love ,
verliefd; he is deeplj in love witb
her, hij is geweldig op haar
verliefd; my love, mijn lief.
Lo\e lettf.r, minnebrief, m,
To love, lief hebben, beminnen, v,;
1 love ßß exceedingly , ik eet
zeer gaarn visch ; Ido not love
to go there , ik ga daar niet gaarn.
Lovelinefs, liefelijkheid, aanval-
ligheid, bevalligheid,/.
Lêvely, liefelijk , aanvallig , aan-
genaam, bevallig, adj, lijk,
ady,; a loyely child, een aan-
vallig k nd.
Lover, liefhebber, minnaar, tsi.\