Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
J90
LOC.
LON,
L'verwort, leverkruid, n.
Livery, liverij, ƒ.
Livery /72tf«,vrijegildebr« edcry,»2.
Livid, loodverwig, pimpelpaars,
bont en blaauw, adj.
Living leven u,\het5 yet living,
hij leeft nog.
Living, broodwinning, f geeste
li)k ambt, n, probe,/.
Lizard, hagedis, ƒ.
Li) l I interj,
ioflj/, lading, vracht,/ last,
a hedyy load, zware last.
To load Iaden , y.; h>ader, lader.
m.; , zeilfteen, mag-
nef^t. m.; load-flar, noordftar,
f.h iding, lading, /.
Loaf 9 brood , n,; f ugar lvaf,
IVtkerbrood , loaffugar j
broodfuiker.
Loan, leening , uiileening,/.,* to
put out to loany uitleenen; tu
take at loan^ op interest ne
wen*
To walgen, haten, ver-
foeijen, v.
iofl/A/«^, walgmg,verfoeijingj ƒ
Loathinsly, loathfome, walgelijk,
hatelijk, adj.
Loathfomenejs , walgel'jkheid, f.
Lob, iob^ock, lompe, domme
jorden, m.
Tolob, iets onachtzaamlijk laten
vallen, y.
Lobby, portaal, fpreekkamert
je, n.
Lobe of the lungs., longkwab,/,
Lobfpound, gevangenis, /.
Lobfler, zeekreeft, /.
Local, piaatfelijk, adj.
Locaïi/vt plaatfelijke tegenwoor
digheid, ƒ.
Location, plaatöng, /.
Lock, flot,«.; to bt under lock and
key, achter het Hot zijn; pad
lock , hangflor; fire - lock
fnaphaan ; lockfmith, Hotema
ker, m.
To lock, fluiten, toefluiten, v.
Locket, boot of haakje van een
faabüeraad, n.
Lncuff, fpringhaan, ni.
Lodge, hut, Uiors, barn^ ,f, ragt«
hui!>je, n. ; the lo ge of a fiag,
de legerplaats va» e n hert,
To ^Oi/^ÉT,huis vesten.herbergen, y.;
whire does he loigc ? waar ligt
I hij te hnis ?
Lodger, gast. flaper, m.
Lodging, heroerging , hnisves-
I tin;?,/.; lodging-place ,herberg,/.
Loft, zolder, m.; cof«-/o//, k jorn-
zolder.
Loftily, verwaandelijk , adv,
LofcinefSy verhevenheid, hoog*
dravendheld , hoogte , ver-
waandheid, ƒ,
Lofty, verheven, hoog, hoog-
dravend , verwaand , opge-
blazen . trotsch, adj.; lojty-mtud*
ed, hoogmoedig, adj.
Log, blok, n.-,log'iine, minuut-
lijn,/.
Logger-head, domkop, w.
Logical, redekunftig, adj.
Logician, redekunllenaar, m,
Logick, redekunst, f.
Log-wood, brazilienhout, n.
Loinsy lendenen, /.
To loiter, leuteren, talmen, y.
Loiterer, ieateraar, m.
Lnitetingy leutering 4/.
To lollt leunen, y. to loll upon one.
Iemand op het 1 jf hangen; to
Isllupon a bed, zich op het bed
nederleggen.
XoOT^fiJr^^, lomberd, bank van lee-
ning, /.
Lonely ,lonefome, eenig, eenzaam,
adj.i a lonefome life, een een-
zaam leven.
Lonefomenefs, eenzaamheid, /.
Long, lang, adv.; long ago, long
fince, lang geleden, over lang;
not long after, niet lang daar-
na ; ere long, eerlang.
To tong, verlangen, v.; to long for,
to long after , naar verlangen ;
ïlongto fee her ,ik verlang om
haar te zien,
Longanimity, lankmoedigheid, f.
Longevity y langlevendheid, /